ALESSANDRO AJRES

WŁOCHY – TURYN

Alessandro Ajres
ALESSANDRO AJRES

Alessandro Ajres – urodzony 7 lipca 1974 roku w Turynie, jest wykładowcą języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech.

Tytuł magistra otrzymał w 2000 roku za pracę o Gustawie Herlingu-Gruzińskim. W 2003 uzyskał tytuł doktora za dysertację na temat Wobec Awangardy – poezja, malarstwo i teatr w polskiej literaturze 1917–1923 [Towards the Avant-garde – poetry, graphic arts and theatre in Polish literature 1917–1923], napisaną pod kierunkiem prof. Krystyny Jaworskiej.

  • L’autobiografia italiana nei racconti di Gustaw Herling-Grudziński. Roma: Aracne, 2018. (monografia)
  • Tommaso Fiore e i corvi di Varsavia, „Polono-Italica Fabrica Litterarum” 2020, nr 1 (2) 
  • Gustaw Herling-Grudziński e la letteratura italiana del XX secolo’, „Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka” 2020, nr 39 (59).
  • Emigracja europejska jako początek legendy Marka Hłaski, w: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, E. Rogalewska, V. Wejs-Milewska, tom 2, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016.
  • Juliusz Słowacki, przestrzeń poetycka a florenckie cmentarze, w: Geografia Słowackiego, D. Siwicka, M. Zielińska, Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badan Literackich PAN, 2012.

W roku akademickim 2020-2021 był stypendystą programu „Polonista” finansowanego przez NAWA. Profesor Alessandro Ajres prowadzi projekt badawczy dot. hip hopu i literatury na Górnym Śląsku – staż projektowy w ramach programu „Polonista” odbywał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.

W swojej pracy zajmuje się współczesną literaturą polską i jej związkami ze sztuką – teatrem, kinem, malarstwem. Od 2009 roku wykłada na Uniwersytecie Turyńskim, gdzie za całokształt pracy został doktorem habilitowanym.

  • Bruno Jasieński, Brucio Parigi, Torino: Miraggi, 2019.
  • Marcin Fabjański, I banditi della normalità, Bergamo: Lemma Press, 2020.
  • Tomasz Różycki, Antimondo, Firenze: Edizioni della Meridiana 2009,
Przewiń na górę