O PROJEKCIE

Celem projektu „Światowa Encyklopedia Polonistów”, prowadzonego w latach 2020-2021 w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach programu NAWA „Promocja języka polskiego”, jest wzmocnienie pozycji języka polskiego i współtworzenie polskiej marki poprzez promocję polonistyki i polonistów jako dobra kultury. Projekt „Światowa Encyklopedia Polonistów” ma stanowić intertekstualne kompendium, zawierające informacje o ważnych światowych (w tym także częściowo polskich) polonistach i polonistykach. W opracowaniu znalazły się notki biograficzne polonistów światowych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy polonistycznej – działalność dydaktyczna, teksty naukowe, badawcze, krytyczne, popularnonaukowe, tłumaczenia literatury polskiej na języki obce, bliska współpraca z ośrodkami polskimi, nagrody, medale i wyróżnienia za działalność polonistyczną. Na platformie znajdują się też linki do materiałów w dostępie elektronicznym, a także do okładek tłumaczeń, do informacji o instytucjach, z którymi poloniści są związani, do informacji prasowych i internetowych  oraz do wywiadów. Część informacji, które znajdują się na naszej stronie została opublikowana także w serwisie internetowym Wikipedia.

Światowa Encyklopedia Polonistów ma dotrzeć do ogromnej rzeszy odbiorców, dla których polszczyzna jest językiem pierwszym (ojczystym), do kolejnych pokoleń polskich migrantów, dla których język polski jest językiem odziedziczonym, do cudzoziemców zainteresowanych Polską i jej kulturą, dla których polszczyzna jest językiem obcym.

XX i XXI wiek to czas odradzania się tożsamości lokalnych oraz identyfikacji z językami i kulturami przodków – my chcemy działać na rzecz pogłębiania polskiej, polonijnej, ale i polonistycznej właśnie (w sensie zawodowym) identyfikacji oraz na rzecz utrwalania i wzmacniania prestiżu języka polskiego i kultury polskiej na świecie.

Pragniemy w ten sposób również złożyć podziękowania i hołd polonistom pracującym za granicą, czasem Polakom, ale często cudzoziemcom, którzy język polski, polską kulturę i literaturę uczynili centrum swojego zawodowego życia. To im zawdzięczamy docieranie polskich utworów do odbiorców na całym świecie, bo to oni poświęcają czas, swoje umiejętności i talenty tłumaczeniom dzieł polskich twórców. To oni uczą odbiorców w innych krajach rozumieć i odczuwać polskie przekazy.

Zapraszamy do lektury!

Przewiń na górę