ALESSANDRO AMENTA

WŁOCHY – RZYM

Alessandro Amenta
ALESSANDRO AMENTA

Alessandro Amenta, ur. 1974, dr hab., pracuje na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie.

Literaturoznawca, tłumacz, nauczyciel akademicki. Zajmuje się przekładem literackim i specjalistycznym, onomastyką, dwudziestowieczną literaturą polską oraz studiami genderowymi i queerowymi. Autor kilku monografii, współredaktor antologii i prac zbiorowych. Przełożył na język włoski utwory Gombrowicza, Ginczanki, Zagajewskiego, Myśliwskiego, Filipiak, Tkaczyszyna-Dyckiego, Stasiuka, Jarosza, Pazińskiego i innych. Redaktor naczelny wydawanego we Włoszech czasopisma polonistycznego „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi”, członek redakcji czasopism slawistycznych „eSamizdat” i „Studi Slavistici”. Współzałożyciel Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti, AIP), którego był sekretarzem i członkiem Rady Zarządu, członek Zespołu Badawczego METE (Mediatori e Traduttori Europei /   Europejscy Tłumacze i Mediatorzy).

  • Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2021. (wraz z: Tomaszem Kaliściakiem, Błażejem Warkockim)
  • O tłumaczeniu literatury fantasy na podstawie włoskiego przekładu cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego, „Przekładaniec” 2020, nr 40.
  • Boginie, bohaterki, syreny, pajęczyce. Polskie pisarki współczesne wobec mitów, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2020. (wraz z: Krystyna Jaworską)
  • Olga Tokarczuk’s Anna in in the Tombs of the World: A feminist retelling of the Sumerian myth of the goddess Inanna / Anna In w grobowcach świata di Olga Tokarczuk. Una rilettura femminista del mito sumerico della dea Inanna, „Studi Slavistici” 2018.
  • The demon of motion. Railway fiction stories, „Studi Slavistici” 2016.
  • Le parole e il silenzio. La poesia di Zuzanna Ginczanka e Krystyna Krahelska [Słowa i milczenie. O poezji Zuzanny Ginczanki i Krystyny Krahelskiej], Roma: Aracne, 2016.
  • Prison was my home. Prison and total institutions in the Polish literature, „Studi Slavistici” 2015.
  • Il discorso dell’Altro. La costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca del Novecento [Dyskurs Innego. (De)konstrukcja tożsamości homoseksualnych w dwudziestowiecznej prozie polskiej], Roma: Nuova Editrice Universitaria, 2008.
  • Strategie tożsamościowe i dyskursy homoseksualne w prozie polskiej XX wieku, „Postscriptum Polonistyczne” 2006, nr 2 (52).
  • Obrzęd ciał i sprawa polskości. Kilka uwag o Rudolfie Mariana Pankowskiego, HA!ART 2004, nr 1.

Propagator kultury polskiej we Włoszech, tłumacz literatury polskiej na język włoski, współzałożyciel Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów.

W 2012 r. uhonorowany odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Adiunkt na Uniwersytecie w Rzymie „Tor Vergata”, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu języka polskiego i przekładu polsko-włoskiego.

Przełożył na język włoski utwory Witolda Gombrowicza, Adama Zagajewskiego, Wiesława Myśliwskiego, Zuzanny Ginczanki, Andrzeja Stasiuka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Antoniego Libery, Izabeli Filipiak, Łukasza Jarosza, Piotra Pazińskiego, Magdaleny Parys i innych.

Jest również tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Karnym w Rzymie.

Przewiń na górę