ALFRUN KLIEMS

NIEMCY – BERLIN

Alfrun Kliems (ur. 23 maja 1969 roku w Wriezen – Brandenburgia, Niemcy)[1] – jest profesorem na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie pracuje w Instytucie Slawistyki i Hungarystyki.

W latach 1988–1993 studiowała rusycystykę i bohemistykę na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 2000 roku napisała i obroniła pracę doktorską o tytule „Im Stummland. Zum deutsch-sprachigen Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und Ota Filip”[2].

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół migracji i przesunięć językowych w literaturze i poezji Europy środkowowschodniej oraz polskich, czeskich i słowackich komiksach o romantyzmie[3].

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Alfrun_Kliems

[2] https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/kliemsal/vita

[3] https://www.lettretage.de/reality-czech/alfrun-kliems/

Teksty naukowe – monografie:

 • Karl May im Böhmerwald, Vampire in Warschau und ein Räuber im Frauenkleid. Romantikadaptionen in Comics aus Ostmitteleuropa., Berlin, 2021 [w trakcie]
 • Underground Modernity. Urban Poetics in East Central Europe, Pre- and Post-1989., Budapest: CEU Press, 2021 [w druku].
 • Der Underground, die Wende und die Stadt. Poetiken des Urbanen in Ostmitteleuropa. Bielefeld: Transcript, 2015.
 • Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989. Versuch einer Systematisierung und Typologisierung, E. Behring, J. Brandt, M. Dózsai, A. Kliems, L. Richter, H-C. Trepte), Stuttgart: Steiner, 2004.
 • Im Stummland. Zum Exilwerk von Libuše Moníková, Jiří Gruša und Ota Filip. Frankfurt, 2002.

Redakcja:

 • Haiku – Epigramm – Kurzgedicht. Kleine Formen in der Lyrik Mittel – und Osteuropas, red. C. Gölz, A. Kliems, B. Krehl. Kolonia, Weimar, Wiedeń, Böhlau Verlag, 2021.
 • Performance, Cinema, Sound. Perspectives and Retrospectives in Central and Eastern Europe, red. T. Glanc, Z. Kazalarska, A. Kliems. Berlin: LIT Verlag, 2019.
 • Die unerträgliche Leichtigkeit des Haiku. Der Künstler Karel Trinkewitz, red. C. Gölz, A. Kliems, B. Krehl. Wettin-Löbejün: wyd. Janos Stekovics, 2016.
 • Spielplätze der Verweigerung. Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1945, red. C. Gölz, A. Kliems. Kolonia, Weimar, Wiedeń, Böhlau 2014.
 • Unter der Stadt. Subversive Ästhetiken in Ostmitteleuropa, red. Dózsai, A. Kliems, D. Poláková. Kolonia, Weimar, Wiedeń, Böhlau 2014.
 • Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert, red. D. Hüchtker. A. Kliems. Kolonia, Weimar, Wiedeń, Böhlau 2011.
 • The Post-Socialist City. Continuity and Change in Urban Space and Imagery, red. M. Dmitrieva, A. Kliems. Berlin, Jovis 2010.
 • Imaginationen des Urbanen. Konzeption, Reflexion und Fiktion von Stadt in Mittel- und Osteuropa, red. A. Bartetzky, M. Dmitrieva, A. Kliems. Berlin: Lukas Verlag, 2009.
 • Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. III: Intermedialität, red. A. Kliems, U. Raßloff, P. Zajac. Berlin: Frank & Timme, 2007.
 • Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. II: Sozialistischer Realismus, A. Kliems, U. Raßloff, P. Zajac. Berlin: Frank & Timme, 2006.
 • Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. I: Spätmoderne. A. Kliems, U. Raßloff , P. Zajac. Berlin: Frank & Timme, 2006.
 • Slowakische Kultur und Literatur im Selbst- und Fremdverständnis. red. A. Kliems. Stuttgart: Steiner, 2005.
 • Sinnstiftung durch Narration in Ost-Mittel-Europa. Geschichte-Literatur-Film, A. Kliems, M. Winkler. Lipsk: Universitätsverlag, 2005.

 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Historii i Kultury Europy Wschodniej im. Leibniza (GWZO) (Lipsk)
 • członkini Naukowej Rady Doradczej Centrum Badawczego Europy Wschodniej w Bremie
 • członkini Rady Naukowej ds. Cyklu „Kultury na wygnaniu”
 • Członkini redakcji czasopisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” (Uniwersytet Szczeciński)
 • członkini jury Nagrody Hilde Domin w dziedzinie literatury na uchodźstwie, lata 2005–2007

Od 1998 do 2001 roku była pracownikiem naukowym w Centrum Nauk Humanistycznych Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Lipsku (GWZO – Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa), zajmowała się wówczas pracą nad projektem „Podstawowe pojęcia i autorzy literatury na uchodźstwie Europy Środkowo-Wschodniej 1945–1989”[1].

W roku 2001 rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W latach 2004-2011 roku była koordynatorką ds. literaturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej w lipskim GWZO, zaś od semestru zimowego 2012-2013 jest profesorem literatur i kultur zachodniosłowiańskich na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie[2].

W swoich projektach badawczych zajmuje się głównie zachodniosłowiańską literaturą emigracyjną w latach 1945–1989, wymianą językową, transkulturowością i romantyzmem w komiksach z Europy Środkowowschodniej.

[1] https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/kliemsal/vita

[2] https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/kliemsal/vita

Alfrum Kliems – sylwetka

Haus für Poesie: Alfrum Kliems – sylwetka

Alfrum Kliems – sylwetka

Alfrum Kliems – sylwetka

Alfrum Kliems – sylwetka

Alfrum Kliems – sylwetka

Alfrum Kliems – publikacje

 

Przewiń na górę