ANDREA CECCHERELLI

WLOCHY – BOLONIA

Andrea Ceccherelli
ANDREA CECCHERELLI

Andrea Ceccherelli (ur. 1970 r.)tłumacz polsko-włoski, literaturoznawca na polonistyce Uniwersytetu w Bolonii.

W 1995 roku ukończył studia na Uniwersytecie we Florencji. Następnie studiował we Wrocławiu. W latach 1996–2000 uczęszczał na studia doktoranckie w rzymskim uniwersytecie „La Sapienza”. W 2001 obronił doktorat zatytułowany Da Surio a Skarga. Uno studio comparato dei „Żywoty świętych”. W latach 2001–2004 pracował jako badacz na Uniwersytecie w Lecce.  Od 2000 roku uczy języka polskiego oraz wykłada polską literaturę na uniwersytecie w Bolonii. 1 lutego 2016 został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Bolońskiego. W latach 2016–2018 pełnił funkcję dziekana w Szkole Języków Obcych i Literatur na uniwersytecie w Bolonii. Aktualnie jest kierownikiem Centrum Współczesnej Poezji,

 • Od Suriusa do Skargi. Badania porównawcze, czyli „Żywotach świętych”, tłum. M. Niewójt, seria: „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, t. VIII, Izabelin: Świat Literacki, 2003.
 • Alfabet świata, Rzym: Donzelli editore, 2016. (współaut. L. Marinellim, M. Piacentinim)
 • Sulla ricezione di Jan Kochanowski in Italia (1985–2020) „PL.IT” 2020, nr
 • Porządek świata w harmonijnym hymnie Czego chcesz od nas, Panie Jana Kochanowskiego, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Stanley, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
 • Sulle barricate trent’anni dopo. L’esperienza dell’insurrezione di Varsavia nelle poesie di Anna Świrszczyńska, „PL.IT” 2019, nr 10.
 • Obraz kultury polskiej we włoskim piśmiennictwie XIV–XVI wieku, w: W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, M. Hanusiewicz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 • Matka Boska w poezji polskiej przełomu XVI i XVII w. (na tle porównawczym), w: Barok polski wobec Europy. Kierunki dialog, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa: Wydawnictwo ANTA 2003.
 • Włosko-polskie stosunki literackie w XVIII wieku, „Slavic Research” 1997, nr XLIV.

Za zasługi na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej w 2012 r. otrzymał Odznaczenie Honorowe „Bene merito”, przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Napisał książkę o Wisławie Szymborskiej w 2016 roku. Jest autorem tłumaczeń m.in. Miłosza czy Twardowskiego. W 2003 roku zdobył nagrodę „Leone Traverso – Opera prima” za tłumaczenie Pieska przydrożnego (Il cagnolino lungo la strada) Czesława Miłosza.

Był zaangażowany w projekt E-LOCAL, mający na celu wspomaganie nauki języka polskiego.

Od 2000 roku prowadzi zajęcia lektoratowe oraz wykłady z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie w Bolonii. Jego zainteresowania naukowe to polska literatura XVI–XVII w. oraz XX w., powiązania pomiędzy włoską a polską literaturą oraz tłumaczenie tekstów.

 • Czesław Miłosz, Piesek przydrożny, tłum. i red. Ceccherelli, Mediolan: Adelphi, 2002 (Piccola Biblioteca 484).
 • Dla Jana Ślaskiego. Pisma magiaristów, polonistów, włoskich slawistów, red. Ceccherelli, D. Gheno, A. Litwornia, M. Piacentini, A.M. Raffo, Padwa: Unipress, 2005.
 • Zbigniew Herbert, Rovigo, przedmowa: J. Mikołajewski, posłowie i red. A. Ceccherelli, tłum.: A. Ceccherelli, A. Niero, Rovigo: Il Ponte del Sale, 2008.
 • Czesław Miłosz, Abbecedario, tłum. i red. Ceccherelli, Mediolan: Adelphi 2010 (Biblioteca Adelphi 567).
 • Anna Świrszczyńska, Happy as a dog’s tail, red. A. Ceccherelli, M. Wyrembelski, tłum: C. Caselli, A. Ceccherelli, M. Wyrembelski, Maddaloni: La Parlesia, 2019.
 • Janusz Korczak, King Matteuccio Primo, red. A. Ceccherelli, L. Costantino, M. Wyrembelski, Catania: Villaggio Maori Edizioni, 2018.
Przewiń na górę