ANDRZEJ BARANOW

LITWA - WILNO

Andrzej Baranow
ANDRZEJ BARANOW

Andrzej Baranow urodził się w 1959 r. w Kostromie (Rosja). Po ukończeniu studiów filologicznych na Uniwersytecie w Kostromie wykładał literaturę powszechną na wyższych uczelniach w Rosji.

Studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie obronił pracę doktorską pt. Stefan Żeromski i literatura rosyjska oraz rozprawę habilitacyjną pt. Fiodor Dostojewski a literatura polska.

Od 2004 r. pracuje w Katedrze Filologii Polskiej i Dydaktyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego).

Od 2017 profesor Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie w Białymstoku (Kierownik Pracowni Komparatystyki Kulturowej w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód-Zachód).

Autor monografii, studiów oraz licznych artykułów naukowych.

Interesuje się komparatystyką, literaturą polską w kontekście litewskim i zachodnioeuropejskim, litewsko-polskimi związkami kulturowymi, literaturą w ujęciu gender.

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej (8-9 października 2015 r.)

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: teoria literatury, literatura pozytywizmu i Młodej Polski, historia literatury rosyjskiej, litewsko-polskie związki literackie.

  • Między polskością a litewskością. Specyfika akademickiego wykładania literatury polskiej na Litwie, w: Polonistyka bez granic. T. 1 : Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków 2011, s. 149-154.
Przewiń na górę