ANNA LUBOWICZ

STANY ZJEDNOCZONE - MINNESOTA

ANNA LUBOWICZ
ANNA LUBOWICZ

Anna Lubowicz (ur. 29 czerwca 1973 roku w Warszawie) – anglistka, językoznawczyni, wykładowczyni na Uniwersytecie Minnesoty.

W 1996 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 roku na podstawie pracy: Contrast Preservation in Phonological Mappings uzyskała stopień doktora językoznawstwa na University of Massachusets Amherst. Od 2001 r. pracowała jako adiunktka wizytująca na Uniwersytecie Minnesoty w ramach Akademickiego Programu Językoznawczego (2001-2003) i na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Południowej Kalifornii (2003-2011). Od 2009 roku pracuje w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Minnesoty. W latach 2011-2017 ponownie była adiunktką wizytującą na Wydziale Językoznawstwa Carleton College

Książki

  • The Phonology of Contrast. Londyn: Equinox,

Artykuły

  • Paradigmatic Contrast in Polish, ,,Journal of Slavic Linguistics” 15.2: ,,Special Volume on Phonology’’, Slavica: Publishers: Indiana University 2007, s. 229-262.
  • Contrast preservation in Polish Palatalization, ,,Glossa: a journal of general linguistics” 2016, nr 1(1): 21, s. 1–27.
  • Vowel Raising in Polish as Contrast Preservation, w: Phonology, Fieldwork and Generalisations, Berlin: Peter Lang 2018, s. 65-81.

Recenzje książek

  • Recenzja książki: Edmund Gussmann, 2007, The Phonology of Polish, „Phonology” 2008, nr 3, wydawnictwo Oxford University Press.

Jesienią 2019 roku została laureatką Teaching Award from the University of Minnesota, Center for Educational Innovation. Swoje prace polonistyczne przedstawiała na wielu międzynarodowych konferencjach i recenzowała wiele artykułów naukowych.

Specjalizuje się w fonologii, w szczególności w badaniu roli kontrastu, fonologii leksykalnej oraz połączeń między fonologią a morfologią. Jest ekspertką w dziedzinie teorii optymalności. Interesują ją interakcje fonologii i fonetyki, a także fonetyka eksperymentalna. Zajmowała się również semantyką formalną – opublikowała pracę na temat zaimków zwrotnych i ich interpretacji. Specjalizuje się w językach słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.

Przewiń na górę