ARENT VAN NIEUKERKEN

HOLANDIA – AMSTERDAM

Arent van Nieukerken (ur.1957 r.) jest holenderskim pisarzem, literaturoznawcą i  profesorem związanym z Wydziałem Slawistyki na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie wykłada literaturę polską. W 1997 roku  obronił pracę doktorską w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a w roku 2012 habilitował się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. Za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury polskiej został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2018 r.) podczas inauguracji Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej oraz XV edycji Warsztatów Herbertowskich. W swoich badaniach naukowych skupia się między innymi na polskiej literaturze XXI wieku i romantyzmie w Polsce i w Europie Wschodniej. Interesuje go  sytuacja Żydów w tej części Europy oraz zróżnicowanie narodowościowe, etniczne i religijne na terenach Polski, Ukrainy i Litwy.

Artykuły

 • Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński), „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3.
 • Zbigniew Herbert – ironia jako zabieg retoryczny i postawa życiowa, w: Niepewna jasność tekstu, teksty o twórczości Zbigniewa Herberta 1998-2008 (Reprint from: Arent van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm , Kraków 1998).
 • Stigma, a short story by Cyprian Kamil Norwid , in: Dutch Contribution to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10-16, 2009, Literature , ed. by Sander Brouwer; Rodopi, Amsterdam New York 2009.
 • „Maria”, a Poetic Tale of Antoni Malczewski about the Abundant Ukraine and the Vacant Steppe , in: Literature and Beyond, Festschrift for Willem G. Weststeijn , vol. I, Pegasus, Amsterdam 2008.
 • Herbert – relatywizm poznawczy wobec absolutyzacji etyki , w: Herbert nieoswojony, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008. 
 • Zasady konstruowania zdarzenia w poezji Stanisława Barańczaka , w: „Obchodzę urodziny z daleka..”. Szkice o Stanisławie Barańczaku, red. J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec, Katowice 2007.
 • Herbert – Sylwia Plath, w: Dialog i spór, Zbigniew Herbert i inni poeci i eseiści, Lublin 2006.
 • Osobowość a anonimowość w „przypowieści” o rzymskim bruku, „Teksty Drugie” 2006, nr. 5.
 • Subject and personality in the later poetry of Wisława Szymborska , w: Wisława Szymborska, a Stockholm Conference may 23-24, 2003, Stockholm 2006.
 • „… piszę na Babilon do Jeruzalem”. Polski romantyzm: poezja synów osieroconych w sile wieków wobec poezji sierot-pogrzebowców, w: Pisarze na emigracji. Mitologie strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2005.
 • Polish Poetry in the Twentieth Century , in: History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctions in the 19th and 20th centuries, vol. I, ed. M. Cornis-Pope, J. Neubauer, Benjamins 2004.
 • Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: czy i jak można odtworzyć stylistykę barokową w epoce dezintegracji normatywnych , w: Warsztaty Translatorskie Workshop on Translation , vol. 1, red. R. Sokoloski, H. Dudek, Lublin 2001.
 • Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu, „Teksty Drugie” 2001, nr 3/4.
 • O „niewczesności” Norwida, dwóch modernizmach i Miłoszu, „Teksty Drugie” 1995, nr. 6.

Książki

 • Perspektywiczność sacrum – szkice o Norwidowskim romantyzmie, Warszawa 2007.
 • Ironiczny konceptyzm – nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskim, Kraków 1998.

Od 2009 roku Arent van Nieukerken jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.

Jest członkiem redakcji czasopisma „Studia Norwidiana” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikuje w kwartalniku poświęconym historii i krytyce literackiej „Pamiętnik Literacki”.

Bierze aktywny udział w życiu naukowym i kulturalnym Polski. W swoich licznych publikacjach w językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim i polskim Arent van Nieukerken popularyzuje literaturę polską, szczególnie twórczość C.K. Norwida, A. Mickiewicza, C. Miłosza.

Arent van Nieukerken wykłada literaturę polską na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Amsterdamskiego. Interesuje się szczególnie polską literaturą XXI wieku, romantyzmem w Polsce i w Europie Wschodniej, sytuacją Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i religijnym na terenach Polski, Ukrainy i Litwy, bada twórczość literacką C.K. Norwida, C. Miłosza oraz S. Barańczaka.

Przewiń na górę