BOŻENA SHALLCROSS

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Bożena Shallcross (ur. 1952) – profesor zwyczajny na University of Chicago. Prowadzi katedrę polonistyki na Wydziale Slawistycznym. W ostatnich pracach – w ramach Holocaust studies – zajmuje się badaniem śladów Zagłady w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Jej zainteresowania obejmują literaturę polską i sztuki wizualne XX wieku, a także dyskurs „rzeczy” i kwestie tożsamości.

Od 2001 r. jest profesor nadzwyczajną na University of Chicago. Wcześniej w latach 2000-2001 piastowała to stanowisko na Indiana University (gdzie pracowała od 1994 r.), w latach 1999-2001 była dyrektorką Ośrodka Studiów Polskich.

Stypendium Wydziału Franke Institute, University of Chicago (2003-2004); Nagroda Rządu Polskiego za wybitne osiągnięcia w promowaniu kultury polskiej w świecie (2002); Stypendium konferencyjne ACLS (1999); Stypendium podoktoranckie ACLS (1998-99); Nagroda za Doskonałość Nauczania (1997).

Zainteresowania wykładowcze to wizualne i literackie przedstawianie przedmiotów, kursy jednoksiążkowe/autorskie (np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Czesław Miłosz), Zagłada w literaturze i wszystko, co związane z kulturą (post)modernistyczną.

Przewiń na górę