CLAUDIA REGINA KAWKA MARTINS

BRAZYLIA - KURYTYBA

W 1999 r. uzyskała tytuł magistra historii na Federalnym Uniwersytecie Paranie, a w roku 2006 stopień doktora; jej praca doktorska nosiła tytuł Przedmiot szkolny: historia w publicznym szkolnictwie średnim w Paranie w latach 1931-1951. Pracuje i wykłada w Szkole Wojskowej (Colégio Militar de Curitiba), gdzie zajmuje się edukacją historyczną. W latach 2000-2004 była profesorem wizytującym w Centrum Uniwersyteckim Campos de Andrade. Uczestniczka wielu konferencji i kongresów dotyczących historii, edukacji oraz relacji polsko-brazylijskich. Zajmuje się badaniami nad edukacją historyczną ze szczególnym uwzględnieniem Parany oraz nad polską emigracją w tym mieście.

  • Siedemdziesiąt lat od śmierci Janusza Korczaka, „Polonicus”, 2012.
  • Hołd na 70. rocznicę przybycia pierwszych polskich i ukraińskich imigrantów do kolonii Gleba Orle, „Prognozy”, t 1, Kurytyba 2007.
  • Brazylia prezentowana polskim emigrantom/imigrantom, „Prognozy”, t. 2, Kurytyba 2009.
  • Gleba Orle: jedna z ostatnich kolonii Polaków w Brazylii, „Projekcje – Magazyn Studiów Polsko-Brazylijskich”, Kurytyba 2001.
  • Religia i religijność w kolonialnej Brazylii, „Notatnik Historyczny – Badania, historiografia i metodologia”, Kurytyba 1995.
  • Ponadto szereg publikacji w czasopiśmie „Polonicus” i wydawnictwach brazylijskich.

Badanie historii Polonii brazylijskiej i relacji polsko-brazylijskich. Brała udział w spotkaniach poświęconych Polakom i literaturze oraz kulturze polskiej w Brazylii (2007 rok). W 2009 roku wygłosiła referat na obchodach 80-lecia polskiego osadnictwa w Brazylii, które organizowane były przez Polską Misję Katolicką w Brazylii.

Wykłada w Szkole Wojskowej w Kurytybie, gdzie zajmuje się dydaktyką historyczną oraz historią migracji Polaków do Brazylii.

Przewiń na górę