DAVID FRICK

STANY ZJEDNOCZONE - BERKELEY

David Frick urodził się 28 października 1955 roku. Studiował języki i literaturę słowiańską na Uniwersytecie Yale w USA, gdzie doktoryzował się pracą, pt. Meletius Smotrycki: The Experience of an Orthodox Humanist (1983 r.). Od 1978 r. aż do emerytury w 2020 roku – był związany z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley (objął posadę po Czesławie Miłoszu).

  • Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reformation: Chapters in the History of the Controversies (1551–1632), University of California Publications in Modern Philology 123, Berkeley, 1989.
  • Meletij Smotryc´kyj, Harvard Ukrainian Research Institute Publications, Cambridge, Mass., 1995.
  • Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, Bibliotheca Europae Orientalis, Warszawa 2007.
  • Rus´ Restored: Selected Writings of Meletij Smotryc´kyj (1610–1630), Harvard Library of Early Ukrainian Literature. English Translations, Volume 7, Cambridge, Massachusetts 2005.
  • Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno. Cornell University Press: Ithaca 2013.
  • Pochwałki na zdrowie, słowa uszczypliwe, złe a zapamiętałe przedsięwzięte umysły. Obelgi starowileńskie ad honorem Durani, w: Amoenitates vel lepores philologiae. Red. Roman Laskowski i Roman Mazurkiewicz. Kraków 2007.
  • ‘Ruski czlowiek’: Muscovites and Ruthenian Identity in Occupied Wilno, 1655–1661, w: Tentorum Honorum: Essays Presented to Frank E. Sysyn on His Sixtieth Birthday, “Journal of Ukrainian Studies” 2008–2009 (33–34).

Zajmuje się kulturą i literaturą ruską w obrębie dawnej Rzeczypospolitej, koncentrując się na wątkach dotychczas pomijanych lub traktowanych marginalnie, m.in. polską filologią sakralną w okresie reformacji i kontrreformacji, krytyką tekstu i polemikami kulturowymi w Moskwie w XVII wieku. Jest laureatem Nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2013 roku w kategorii „dzieła zagraniczne” za publikację Kith, Kin & Neighbors. Communities & Confessions in Seventeenth-Century Wilno. Od 2016 r. jest zagranicznym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Od 1978 pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Prowadził zajęcia z języka i

literatury polskiej (wszystkich okresów), historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz z

języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

Powieść Jerzego Pilcha, pt. Tysiąc spokojnych miast przetłumaczona przez Davida Fricka znalazła się wśród kandydatek do nagrody Best Translated Book Award 2011, prestiżowego magazynu „The Kirkus Review”.

  • Jerzy Pilch, A Thousand Peaceful Cities [Tysiac spokojnych miast], Rochester, NY, 2010.
  • Jerzy Pilch, My First Suicide [Moje pierwsze samobójstwo], forthcoming, Rochester, NY, 2011.
  • Fryderyk Chopin, Korespondencja [tłumaczenie listów dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie], w trakcie.

Laudacja Davida Fricka

Artykuł na temat nagrody „Przeglądu Wschodniego” dla profesora D. Fricka

Profil Davida Fricka na stronie U. Berkeley

Przewiń na górę