EDMOND MAREK

FRANCJA – LILLE

Edmond Marek (1912–2009) – historyk literatury polskiej we Francji.

Urodził się w 1912 roku w Hamborn w Niemczech. Wykształcenie filologiczne z zakresu filologii klasycznej, komparatystyki literackiej oraz literatury polskiej zdobył w Paryżu i Lille. W 1945 roku na Uniwersytecie we Fryburgu obronił pracę doktorancką na temat twórczości Adama Mickiewicza.

Swoje prace poświęcał propagowaniu polskiej literatury na obczyźnie. Przekładał na francuski dzieła polskich mistrzów, np. Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida czy Zygmunta Krasińskiego.

 • Destinées françaises de l’oeuvre messianique d’Adam Mickiewicz, Fribourg: Galley impr, 1945.
 • La Marseillaise des Polonais: origine et fortune d’un hymne national 1797–1987, Lille: Club culturel „Polonia-Nord”, 1987.
 • Le général Sikorski et ses soldats dans la Campagne de France, 1939–1940, Lille: Club Polonia-Nord, 1990.
 • Servitude et grandeur de l’enseignement du polonais à l’Université de Toulouse: (de l’origine à mai 1968), Lille: Club Polonia-Nord, 1990.
 • Sekcja polska na Państwowym Uniwersytecie w Lille, jej powstanie i działalność w latach 1927–1939, a tożsamość etniczna Polonii francuskiej, Lille: Club Polonia-Nord, 1992.
 • Quand toute la France devint polonaise: l’insurrection de novembre 1830 et l’opinion française, Lille : Club Polonia-Nord, 1994
 • Nicolas Copernic: humaniste et homme de foi: texte élargi de la conférence donnée à l’Institut catholique de Paris, le mardi 2 avril 1996 …, Lille: Club Polonia-Nord, 1996.
 • Cyprian Kamil Norwid. Życie i twórczość, Toulouse [s.n.], 2000.
 • Jean Sobieski: roi de Pologne et libérateur de Vienne, Toulouse: Marek, 2002. (współaut.: Louis Trénard; Jean Mycinski)

Profesor E. Marek wsławił się popularyzowaniem we Francji twórczości C.K. Norwida, był cenionym tłumaczem dzieł tego romantyka, a także innych klasyków polskiej literatury.

Był popularyzatorem literatury polskiej we francuskim społeczeństwie, także wśród francuskiej Polonii. Publikował broszury, w których zwięźle przedstawiał polskich poetów i ich twórczość, a także tłumaczenia ich utworów na francuski, często – zgodnie z profilem serii – równolegle z polskim oryginałem.

W Szwajcarii podczas wojny uczył internowanych polskich żołnierzy (edukacja na poziomie szkoły średniej). W trakcie całego swojego życia prowadził wykłady z zakresu polskiego literaturoznawstwa na różnych uniwersytetach, najdłużej w Lille.

 • Adam Mickiewicz: Les sonnets de crimée: le faris, Lausanne: L’Age d’Homme, 1969.
 • Juliusz Słowacki: Le Père des pestiférés, Lille: Club Polonia-Nord, 1990.
 • Jan Kochanowski: Un émule de Ronsard: choix de poesies lyriques avec traduction et notes, Lille : Club Polonia Nord, 1990.
 • Zygmunt Krasiński: Resurrecturis et autres poèmes de Zygmunt Krasinski: chronologie, présentation, traduction, Lille: Club Polonia-Nord, 1992.
 • Juliusz Słowacki: Mon Testament, Toulouse: [s.n.], 1999.
 • Cyprian Kamil Norwid: Supplément aux „Morceaux choisis” : textes bilingues, Toulouse: [s.n.], 2001.
 • Jan Kochanowski: Les thrènes, Toulouse: Club Polonia-Nord, 2002.
 • Cyprian Kamil Norwid: Cyprian Kamil Norwid – clochard de Dieu et grand poète (1821–1883), Toulouse: [Club Polonia-Nord], 2002.
Przewiń na górę