EDUARDO NADALIN

BRAZYLIA - KURYTYBA

Eduardo Nadalin urodził się w 1973 roku w Kurytybie w polsko-włoskiej rodzinie (jego matka była Polką). Rozpoczął naukę w Federalnym Centrum Kształcenia Technicznego Stanu Parana, ale ze względu na ogromne zainteresowanie językami obcymi naukę kontynuował w Centrum Studiów Uzupełniających. Zdał egzamin wstępny na Uniwersytecie Federalnym Parany (UFPR). W latach 1997-2001 roku studiował romanistykę (język francuski i portugalski), po czym rozpoczął studia magisterskie. W tym czasie uczył się języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego i polskiego. W 1995 uczestniczył, jako wolny słuchacz, w dwuletnich studiach (w języku polskim) na Uniwersytecie Federalnym Parany. W 2005 roku zdobył stopień magistra z lingwistyki teoretycznej (praca magisterska dotyczyła istoty aspektu w języku polskim), a rok później dołączył do zespołu UFPR jako lektor języka francuskiego. Związany jest z kurytybską polonistyką.

  • Listy z czasopism, 2007.
  • Wspomnienia światła: historie uczciwych Polaków, 2015. (wraz z P. Kilanowskim; weryfikacja tekstu).
  • Bezpośrednie czytanie: nauka czytania poprzez czytanie, 2014. (Opracowanie materiału dydaktycznego / instruktażowego. Materiały dydaktyczne do ustawicznego kształcenia czytania dla nauczycieli szkół publicznych).
  • PAN: Słownik polsko-portugalski/polski portugalski, 2014. (wraz z Kawka, Raiman, weryfikacja tekstu).
  • Spotkanie państwowe nauczycieli języków obcych, 2006. (Krótki kurs nauczania/Rozszerzenie).

Obecnie jest adiunktem na Federalnym Uniwersytecie Parany, program języka polskiego, pracuje również w programie języka francuskiego UFPR. Zajmuje się literaturą polsko- i francuskojęzyczną, językiem francuskim jako obcym, językiem polskim jako obcym, nauczaniem języków, tłumaczeniami i imigracją, tworzy materiały dydaktyczne.

Po powstaniu polonistyki na UFPR w 2009 r. zaczął prowadzić zajęcia z języka polskiego i gramatyki opisowej, będąc równolegle pracownikiem romanistyki. Od 2012 roku jest zatrudniony na stałe na polonistyce. Prowadzi zajęcia z akwizycji języka drugiego dla neofilologów i z gramatyki porównawczej polsko-portugalskiej dla polonistów.

  • A. Mieszkowska, A história de Irena Sendler: A mae das crianças do holocausto, Sao Paulo 2013. [Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej].
  • M. Jabłońska, Penso o que meu coraçao sente: obra literária e pontificado de Joao Paulo II, Sao Paulo 2014 [Jan Paweł II. Papież, który został pisarzem]. (wraz z M.P. de Souza)
  • K. Wojtyła, Cristo, a Igreja e o mundo – catequeses do Areópago, Sao Paulo 2019. [Chrystus, kościół i świat]
Przewiń na górę