GRZEGORZ FRANCZAK

WŁOCHY – MEDIOLAN

Grzegorz Franczak
GRZEGORZ FRANCZAK

Urodził się w 1974 r. Polski tłumacz, badacz literatury, filolog klasyczny, polonista, pisarz oraz poeta. Ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obronił doktorat z zakresu slawistyki na Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Wykładał język i literaturę polską na uniwersytetach w Trieście, Udine i Lecce. Od 2006 r. pracuje na Uniwersytecie Mediolańskim. Jest członkiem Italian Association of Polish Studies (Associazione Italiana Polonisti – AIP).

Książki

 • Vix imitabilis. La „Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare, Kraków 2006.

Wydania krytyczne (w oprac. G. Franczaka)

 • Neothebel W., Acrostichis własnego wyobrażenia kniaża wielkiego moskiewskiego, Warszawa 2016.
 • Palczowski P., Kolęda moskiewska, Warszawa 2010.
 • Historyja znamienita o Gryzelli (przed 1571), Gryzella (1571), Kraków 2008.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego z 1580 roku. Transkrypcja i przekład. „Terminus. Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej”, t. 19, z. 1 (42), s. 61–74.
 • Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku. „Terminus. Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej”, t. 19, z. 1 (42), s. 193–252.
 • Kulturowa teoria przekładu. Literatura na styku czasów i przestrzeni. W: Abychmy w ten przekład pilnie weźrzeli. Wobec tłumaczenia tekstów dawnych, red. Bielak A., Warszawa 2014, s. 238–268.
 • Antonio Querenghi, Carmen ad urbem Romam in adventu Serenissimi Vladislai Poloniae Principis (1625). „Terminus. Czasopismo Poświęcone Literaturze i Kulturze Dawnej”, t. 15, z. 2 (27), s. 273–290.
 • „Virago”? „Bona uxor”? La strana vicenda di Griselda nella letteratura polacca del ‘500. W: Griselda. Metamorfosi di un mito nella storia europea. Atti del Convegno internazionale a 80 anni dalla nascita della Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo, Saluzzo, 23-24 aprile 2009,  red.: Comba R., Piccat-Cuneo M., Provincia di Cuneo 2011, s. 155–176.

Zainteresowania badawcze Grzegorza Franczaka koncentrują się wokół strategii przedstawiania Innego oraz obcości kulturowej w literaturze staropolskiej, zwłaszcza w podróżopisarstwie i tekstach propagandowych z XVI i XVII wieku. Jest tłumaczem poezji łacińskiej i nowołacińskiej (m.in. Katullusa i Kochanowskiego) oraz włoskiej (m.in. Petrarki, Giuseppe Ungarettiego, Giacomo Leopardiego). Dwukrotny laureat Nagrody „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład w kategorii „poezja” – w 2001 za tłumaczenie G. Leopardi, Nieskończoność. Wybór Pieśni (L’Infinito. Canti scelti) i w 2014 za Katullus, Poezje wszystkie (wraz z A. Klęczar). Trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia – w 2014 i 2015 w kategorii „przekład” i w 2020 w kategorii „proza”. Jest członkiem Italian Association of Polish Studies (Associazione Italiana Polonisti – AIP).

Od 2016 r. pracuje na Uniwersytecie Mediolańskim, gdzie prowadzi zajęcia z języka i literatury polskiej. Jest koordynatorem programu mobilności Erasmus+ pomiędzy DFLL a polskimi uczelniami.

 • Ungaretti G., Radość katastrof 1914–1919, Kraków 2019.
 • Katullus, Poezje wszystkie, Kraków 2013 (wraz z: A. Klęczar).
Przewiń na górę