KAMILA WALKER

AUSTRALIA - SYDNEY

Tytuł licencjata i doktora zdobyła na Macquarie University w Sydney, a od 2016 r. jest jego pracowniczką na Wydziale Studiów Międzynarodowych: Języki i Kultury.

  • Metaphors of shame in George Eliot’s “Middlemarch”, „George Eliot – George Henry Lewes Studies” 2020, nr 2.
  • Networks of conceptual blends in Wisława Szymborska’s „Under a Certain Little Star”, „Canadian Slavonic Papers” 2020, nr 3-4.
  • Casaubon: a case of shameful false pride in George Eliot’s “Middlemarch”, „Explicator” 2018, nr 2.
  • Contemporary Polish short stories in English, „AALITRA Review” 2018, nr 13.
  • Conceptual metaphors of anger and embodied realism in “Middlemarch”, „Sydney Studies in English” 2017, nr 43.

Do jej zainteresowań naukowych należą m.in. literatura angielska i słowiańska, teoria metafor i teoria przekładu. Została zaproszona do Rady Programowej VII Światowego Kongresu Polonistów.

Prowadzi zajęcia z języka polskiego i polskiej kultury na Macquarie University w Sydney, dodatkowo bada także użycie i funkcje metafor w tekstach angielskich, polskich i rosyjskich.

Przewiń na górę