KHRYSTYNA STELMAKH

UKRAINA - LWÓW

Khrystyna Stelmakh
KHRYSTYNA STELMAKH

Khrystyna Stelmakh –  filolożka, tłumaczka, wykładowczyni akademicka.

Urodzona 08.08.1976 r. we Lwowie. Jest absolwentką filologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą współczesnej literatury kobiecej, problematyki gender w dyskursie humanistycznym, poezji i prozy ​​feministycznej, koncepcji pisarstwa kobiecego, metod nauczania literatury, przekładu tekstów literackich. Jest autorką licznych publikacji naukowych poświęconych tej tematyce.

  • Uticaj ukrajinske inteligencije na kulturni i ekonomski razvoj sela u Galiciji krajem XIX- početkomXX veka // Inteligencija i selo. – Vlasina, Srbija. – 1999. – S.75–
  • Жіноче письмо як маніфестація альтернативного погляду на світ // Народознавчі зошити. –  Львів. –  – № 4. – С. 717–719.

Zajęcia dydaktyczne i prace badawcze poświęca literaturze polskiej – w tym polskiej literaturze kobiecej. 

Prowadzi zajęcia dotyczące problematyki gender i szeroko rozumianej kultury, a także zajęcia poświęcone historii literatury polskiej.

  • Павич М. Оповідання про душу та тіло. Pavić M. Priča o duši i telu // Forma(r)t. – № 4. – Львів, 2002.
  • Кнежевич М. Корокий зміст. Knežević M. Krataksadržaj / Нездоланний ерос оповіді. Львів, «Кальварія», 2009. – С.163–169.
  • Клімко-Добжанецький Г. Холодець. Klimko-Dobrzaniecki H. Zimnenóżki // Радар. Radar. – №2. – 2010. – С.104–
  • Кендер К.Ц. Наша мала, м’яка, всюдисуща. Naszamała, wszechobecna, miękka // Радар. Radar. – №2. – 2011. – С.16–
  • Івасюві. Ненадовго. IwasiówI. Nakrótko // Радар.Radar. – №2 (4). – 2011. – С. 80
Przewiń na górę