KIM YONG DEOG

KOREA POŁUDNIOWA - SEUL

Kim Yong Deog
KIM YONG DEOG

Kim Yong Deog urodził się 22.02.1962 r. w Seulu, w Korei Południowej, zmarł w październiku 2023 r.

Skończył polonistykę na Hankuk University of Foreign Studies (osiągając stopień licencjata), później po studiach historycznych tytuł magistra zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim (broniąc pracy o kolonii polskiej w Mandżurii w latach 1897-1949. Tam też obronił pracę doktorską na temat Problem powojennej granicy polsko-niemieckiej w Instytucie Historii.

Profesor, przez kilka lat dyrektor Departamentu Studiów Polskich w Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Hankuk (Hankuk University of Foreign Studies), historyk. Jest autorem książek o historii Polski i Korei. Zajmuje się historią języka, tłumaczeniami.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii.

 • Praca Magisterska: Kolonia polska w Mandzurii 1897 – 1949
 • Praca Doktorska: Problem powojennej granicy polsko-niemieckiej w świetle funkcjonowania struktur Ministerstwa Prac Kongresowych i instytucji je poprzedzających

Teksty naukowe:

 • Kim, Yong Deog, Lee, Jong Oh, Kim, Jong Suck (2012). Evaluation of and Prospects for Students Academic Performance in Polish History Education. The New Educational Review 28(2). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 61-72.
 • Kim Yong-Deog „Życie kulturalne Polaków w Mandżurii w latach 1897-1947”, Postscriptum Polonistyczne nr 2(6), 117-142, 2010.
 • „Han w kulturze koreańskiej. O możliwych podobieństwach między koreańskim hanem a polską nostalgią na wybranych przykładach”. Tamara Czerkies, Kim Yongdeog. teksty drugie 2018, nr 4, s. 274–296.
 • „ New Measures for the Improvement of History Education for Chinese Students in South Korea*” Moon Hyoung-jin, Nam Jong-ho, Kim Yong-deog, 2014.
 • “New Measures to Improve Korean Culture Education for Chinese Students in South Korea: Focusing on Racial Differences” Moon Hyoung-jin, Nam Jong-ho, Kim Yong-deog, 2014.
 • “A Study on the Transition and Liquidating Past History in Poland” Yongdeog Kim, 2016.
 • Korea as described in history textbooks used at Polish universities
 • A Study on the Polish-German Border Line during the Second World War
 • Kim Yong-Deog „Życie kulturalne Polaków w Mandżurii w latach 1897-1947”, Postscriptum Polonistyczne nr 2(6), 117-142, 2010.
 • Education and Research on Polish Studies in Korea.
 • A Study on the Transition and Liquidating Past History in Poland 2016.

Książki o historii Polski i Korei:

 • History of Poland (2016);
 • Kolonia Polska w Mandżurii 1897-1949, Kraków: Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo” 2001.

Jest jednym z niewielu historyków z Dalekiego Wschodu zajmujących się historią Polski, jego prace na temat osadnictwa polskiego w Mandżurii są bardzo cenne dla budowania pełnego opisu historycznego kolonii polskich na świecie.

Uczył języka polskiego i wykładał o polskiej historii i kulturze na polonistyce Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych Hankuk w Seulu. Odbywał wykłady gościnne za granicą, m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Przewiń na górę