KRYSTYNA LIPIŃSKA-IŁŁAKOWICZ

STANY ZJEDNOCZONE - NEW HAVEN

Krystyna Lipińska-Iłłakowicz ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim w 1980 roku, a doktorat obroniła w 1998 roku na New York University (specjalizacja: język i literatura polska). Zawodowo związana jest z Wydziałem Slawistyki Uniwersytetu Yale (Department of Slavic Languages and Literatures), gdzie pracuje jako starsza wykładowczyni.

  • Poetry of the Discarded (Dorota Kędzierzawska), w: Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. T. Trojanowska, University of Toronto Press, 2018.
  • Gombrowicz i Ameryka: boje wydawnicze, w: Witold Gombrowicz nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza, Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 27 marca 2004, red. J. Jarzębski, Kraków 2012.
  • Polonistyka w świetle globalnego kryzysu humanistyki: Jak sprzedać polski język i kulturę na amerykańskim uniwersytecie?, w: Polonistyka bez granic, t. 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, red. T. Kunz, W. Miodunka, R. Nycz, Kraków 2010.
  • Być albo performować: międzykontynentalne ogrodnictwo Andrzeja T. Wirtha, „Didaskalia: gazeta teatralna” 2008, t. 15, nr 87.
  • Renegotiating the provincial: Bruno Schulz – local space and local rhythms, “The Polish Review” 2004, no. 4.
  • Gombrowicz w Ameryce, „Przegląd Polski”, 23.11.2001, Nowy Jork.
  • Post-Communist Specters: Polish Theatre in the Twenty-First Century, “PAJ A Journal of Performance and Art” 37(3):124-127.

Jej zainteresowania badawcze obejmują język i kulturę polską, teatr, film. Zajmuje się badaniem dyskursu nowoczesności i kwestii tzw. opóźnienia kulturowego. Publikuje w „Polish Review” oraz w „Slavic and East European Performance”. Jej prace dotyczą polskiego teatru, twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schulza, Zofii Nałkowskiej. Jest współredaktorką periodyku teatralnego „European Stages”. Była organizatorką Polskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych, organizowanego na Uniwersytecie Yale (edycja 2015). Brała udział w przygotowaniu książki na temat Gombrowicza Gombrowicz and America oraz modalności zmian kulturowych w projekcie nowoczesności Cultures of Slowness: Poetics and Politics of Eastern.

Uczy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, wykłada na temat polskiej rzeczywistości komunistycznej i postkomunistycznej w filmie i literaturze, polskich transformacji: od „Solidarności” do Unii Europejskiej.

Przewiń na górę