LI QINGYI

CHINY - PEKIN

Li Qingyi BISU
LI QINGYI

Qingyi Li urodziła się 5 lutego 1995 roku w Liaoning w Chinach. Wykładowczyni języka polskiego.

W 2013 roku przyjechała na studia do Polski w ramach krajowego programu stypendialnego. W latach 2013–2014 odbyła kurs przygotowawczy z języka polskiego na Politechnice Krakowskiej. Po kursie językowym rozpoczęła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2018–2020 także na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe na kierunku ekonomii międzynarodowej.

  • Analyzing the current situation of the construction of Polish language studies in Chinese universities. The case of Beijing International Studies University, „Tourism Education Press”,9/2021 – 李青怡,国内高校波兰语专业建设现状研究与建议——以北京第二外国语学院为例,旅游教育出版社,北京,2021年,266-275页。
  • Research on Industrial Competitiveness of China and Poland, „Eurasian Economy”, 1/2022 – 李青怡,中国和波兰产业竞争力研究,欧亚经济,北京,2022年,第一期61-67页。

Li Qingyi stworzyła autorskie zajęcia „Wiedza o Polsce” na BISU. Ta nowatorska i odważna próba wzbogaciła treści nauczania języka polskiego. Prowadzi także zajęcia z gramatyki języka polskiego

Przewiń na górę