LILIANA MADELSKA

AUSTRIA – WIEDEŃ

Madelska Liliana
LILIANA MADELSKA

Liliana Madelska (ur. 1954) polska badaczka, językoznawczyni, logopedka, glottodydaktyczka pracująca przez wiele lat na Uniwersytecie w Wiedniu.

Skończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, za rozprawę doktorską otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Fonetycznego. Początki jej kariery naukowej były związane również z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie studiowała logopedię, nauczanie języka polskiego jako obcego raz psychologię dzieci niedosłyszących.

  • Bliźniacze słowa: test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych, Lublin: Polonijne Centrum Nauczycielskie, 2010.
  • Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego, Kraków: Prolog, 2008. (współaut. M. Warchoł-Schlottmann)
  • Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Krakow: Collegium Columbinum, 2005.
  • Posłuchaj jak mówię. Seria podręczników dla uczniów, rodziców i nauczycieli, Wiedeń: Artjam-studios, 2010.
  • Zapis fonetyczny: zbiór ćwiczeń, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988 (współaut. M. Witaszek-Samborska)
  • Film „Powiedz mi, co widzisz” 
  • Strona o wymowie stworzona przez dr L. Madelską 

Obok wielu artykułów oraz książek na temat językoznawstwa w jej dorobku są również pozycje glottodydaktyczne, m.in. podręcznik do języka polskiego jako obcego pt. Odkrywamy polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego, który został wydany w 3 językach.

Nakręciła film dydaktyczny pt. Powiedz mi, co widzisz, który został nagrodzony w konkursie Lider Biznesu Polska-Austria.

Współpracuje z ORPEG Polonijnym Centrum Nauczycielskim – czego efektem są m.in. tablice Bliźniacze słowa oraz strona internetowa poświęcona wymowie.

Wraz ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego organizowała wiele międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych i warsztatów dla nauczycieli języka polskiego z Europy Środkowej.

Przez lata związana była ze slawistyką Uniwersytetu Wiedeńskiego jako badaczka i nauczyciel akademicki, a jako logopedka z Polską Szkołą przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

We współpracy m.in. z ORPEG Polonijnym Centrum Nauczycielskim czy Illinois State Board of Education prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli w szkołach polskich za granicą.

Przewiń na górę