LIN HONGLIANG

CHINY - PEKIN

Lin Hongliang (chiń. 林洪亮)(urodzony w 1935 roku w Chinach) profesor, tłumacz.

Studiował literaturę chińską na Uniwersytecie w Wuhan w Chinach, a w 1954 roku został wysłany do Polski, gdzie w 1960 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra.

Po studiach wrócił do kraju i nadal zajmował się polską kulturą i literaturą.

 • Awangarda teatru absurdalnego – Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Gazeta Literatury i Sztuki” 1985, nr 12.
 • Henryk Sienkiewicz i Lu Xun, w: Badania języków i kultur europejskich, tom 2, red. Feng Zhichen, wyd. Shishi Chubanshe, Pekin 2006.
 • Literatura polska i walki o wyzwolenie narodu, „Wiedza Świata” 1980, nr 24.
 • Lu Xun i Adam Mickiewicz, w: Zbiór pism krytycznoliterackich, t. 2, wyd. Shanghai Wenyi Chubanshe, Shang hai 1978.
 • Polska poetka Wisława Szymborska”, „Dziennik Literacki” 1996, nr 878.
 • Reformator polskiej dramaturgii Grotowski i jego eksperymentalny teatr, „Dramaty Zagraniczne” 1980, nr 4.
 • Wybitna polska poetka Wisława Szymborska, „Szeroki Kąt Wydawniczy” 1997, nr 1.
 • Wyjątkowa poetka polska laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1996 Wisława Szymborska, „Wiedza Uniwersalna” 1997, nr 1.
 • Znakomita tradycja, wybitne osiągnięcia, „Pisarze” 1989, nr 12.
 • O Sienkiewiczu (monografia; 1999).
 • O Adamie Mickiewiczu (monografia; 1990).
 • Historia teatrologii polskiej (monografia; 1995).

Otrzymał liczne nagrody od polskich władz i środowiska literackiego za zasługi dla promocji polskiej literatury. Otrzymał m.in. Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (1984), a w 2000 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

W 2005 roku był gościem Pierwszego Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej organizowanego w Krakowie przez Instytut Książki.

Ling Hongliang był profesorem w Instytucie Badań Literatury Obcej przy Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Pierwszy tłumacz przekładający dzieła Sienkiewicza bezpośrednio z polskiego.

Antologia wybranych opowiadań literatury światowej. Tom wschodnioeuropejski (1996).

B. Czeszko, Pokolenie (1992).

J. Iwaszkiewicz, Wybór nowel i opowiadań: Dziewczyna i gołębie (1993).

A. Mickiewicz, Dziady, cz. II (2000).

       O poezji romantycznej (1964).

       Pan Tadeusz (1998), razem z Yi Lijun.

       Puszkin i ruch literacki w Rosji (2005).

       Sonety miłosne (1998).

E. Orzeszkowa, O powieści T.T. Jeża (1964).

B. Prus, O literaturze (1964).

H. Sienkiewicz, Krzyżacy (2001).

     Ogniem i mieczem (2005).

     Quo vadis (1983, 1995, 2000, 2006).

      Ta trzecia (1997).

      Ta trzecia: wybór nowel i opowiadań (1987).

      Wybór nowel i opowiadań: Latarnik (1999).

      Wybór nowel i opowiadań (1993).

      Wybór opowiadań: Hania (2006).

W. Szymborska, Miłość od pierwszego wejrzenia (2003).

       Wybór poezji: Wołanie do Yeti (2000).

A. Świętochowski, Chawa Rubin (1983).

Wybór polskich poezji rewolucyjnych (1979).

    

Przewiń na górę