LUCA BERNARDINI

WŁOCHY – MEDIOLAN

Luca Bernardini
LUCA BERNARDINI

Luca Bernardini (ur. 12.12.1961 we Florencji) – profesor języka i literatury polskiej na uniwersytecie w Mediolanie.

W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. „History and Politics in Polish Literary Memories after WW II” na Uniwersytecie we Florencji. W latach 1991–1996 naukę kontynuował na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, gdzie odbył studia doktoranckie. W 1997 obronił pracę doktorską pt. The Image of the False Demetrius’ Muscovy in Early XVIIth Century Polish Memoires”. W latach 1999–2001 był zatrudniony jako wykładowca języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Pizie. Od 1998 roku związany jest z Uniwersytetem w Mediolanie, gdzie wykłada takie przedmioty, jak: kultura Polski, polska literatura, współczesna literatura polska. W 2010 został nominowany na profesora nadzwyczajnego Katedry Slawistyki tejże uczelni.

  • Polacchi a Firenze. Viaggiatori e residenti; Poles in Florence. Travellers and residents, Florencja: Nardini Editore, 2005.
  • L’ermeneutica dello stupore nella poesia di Wisława Szymborska (Ermeneutics of Amazement in Wisława Szymborska’s Poetry), „Philosophical News” 2012, nr 4 (marzec).
  • „W pustyni i w puszczy” (1911) di Henryk Sienkiewicz e le sue traduzioni italiane nel contesto Postcoloniale (Sienkiewicz’s Novel ‘W pustyni i w puszczy’ and its Italian Translations in a Postcolonial Context), „Kwartalnik Neofilologiczny”, R. LXI, Z. 2/2014.
  • Può esistere una polonistica postcoloniale? (What’s the chance for postcolonial polish studies to exist?), „Europa Orientalis” 2020, nr 39.

W 2010 został uhonorowany Nagrodą Polonicum za wkład w promowanie kultury polskiej poza granicami kraju.

W 2013 otrzymał odznakę „Bene Merito”, przyznawaną za wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Profesor L. Bernardini bada relacje pomiędzy Polakami a innymi Słowianami. W związku z zainteresowaniami brał udział w wielu konferencjach naukowych dotyczących tego zagadnienia, m.in.: Wizerunek sąsiadów: Polacy w oczach Rosjan, Rosjanie w oczach Polaków, Warszawa, 5–7.12.1999, Polska Akademia Nauk.

Bada literaturę powstałą w czasie II wojny światowej i po niej.

Na Uniwersytecie w Mediolanie prowadzi zajęcia z przedmiotów polonistycznych związanych z polską kulturą i literaturą. Wcześniej uczył języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Pizie.

  • Andrzej Zaniewski, „Memorie di un ratto”, Mediolan: Longanesi, 1994.
  • Jan Karski, La mia testimonianza davanti al mondo. Storia di uno stato clandestino, Mediolan: Adelphi, 2013.
Przewiń na górę