ŁUKASZ SICINSKI

STANY ZJEDNOCZONE - BLOOMINGTON

ŁUKASZ SICINSKI
ŁUKASZ SICINSKI

Łukasz Sicinski – literaturoznawca, filmoznawca, wykładowca akademicki Uniwersytetu Indiany (Indiana University) w Bloomington.

Obronił doktorat w 2017 roku na Uniwersytecie w Toronto (University of Toronto). Tytuł dysertacji Łukasza Sicinskiego brzmiał: „On the Margins of Experience: Rubbish in the Works of Miron Białoszewski and Tadeusz Różewicz”  (Na marginesie doświadczenia: Śmieci w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tadeusza Różewicza).

Obecnie pracuje nad opublikowaniem dysertacji doktorskiej w formie książkowej. Poza pracą nad książką jest zaangażowany w dwa projekty – pierwszy dotyczy reprezentacji literackich ponownego zachwytu (re-encharment) oraz konfliktu pomiędzy realizmem i antyrealizmem; tematem drugiego projektu jest problematyka etyki i moralności w polskim kinie powojennym. Do zainteresowań Łukasza Sicinskiego, poza tematyką poruszaną na prowadzonych przez niego zajęciach, należą literatura i kultura polska XX wieku, korelacje pomiędzy filozofią i literaturą, filozofia języka oraz współczesna kinematografia czeska.

Łukasz Sicinski pracuje jako wykładowca w Centrum Studiów Polskich i w Katedrze Języków i Kultury Słowiańskiej i Wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Indiany.

Prowadzi zajęcia poświęcone problematyce zła w literaturze i filmie (At the Heart of Darkness: Representations of Evil in Literature and Film), obliczom wojny i wolności (Faces of War and Freedom), epistemologii śmieci (From Rubbish of Culture to Culture of Rubbish), współczesnej polskiej kinematografii (The Bold and the Restless: Polish Film from the 1950s to the Present), językowi i kulturze Polski.

Przewiń na górę