MARCELLO PIACENTINI

WŁOCHY – PADWA

Marcello Piacentini urodził się w 1957 roku we Włoszech.

Od 1998 roku jest związany z Uniwersytetem w Padwie. Pracuje na Wydziale Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, w katedrze języka polskiego, którą kieruje od 2006 roku.

Współpracował z Encyklopedią Włoską, dbając o aktualizacje dotyczące polskiej literatury i hasła dotyczące poszczególnych autorów.

Był redaktorem czasopism slawistycznych wydawanych we Włoszech.

Jest członkiem Włoskiego Związku Slawistów i Włoskiego Związku Polonistów.

 • Hasła w l’Enciclopedia Italiana (2000): Herbert Zbigniew, Herling-Grudziński Gustaw, Kuncewiczowa Maria, Szymborska Wisława, Twardowski Jan, Wat Aleksander.
 • Marek Hlasko e l’Italia: (s)fortune editoriali di uno scrittore dimenticato, in: La letteratura polacca contemporanea in Italia. Itinerari d’una presenza, a cura di Pietro Marchesani, Roma 1994.
 • Z Kolonii do Moskwy: o pewnej wędrówce Trzech Króli między XIV a XVI wiekiem, “Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza” 1998, XXXII.
 • 1939-1956, in Storia della letteratura polacca, a c. di L. Marinelli, Torino 2004.
 • De’ perigli che si corrono a diventar regina di Polonia (o d’Ungaria), in Per Jan Slaski. Scritti offerti da magiaristi, polonisti, slavisti italiani, a c. di A. Ceccherelli, D. Gheno, A. Litwornia, L. Marinelli, M. Piacentini, A.M. Raffo, Padova 2005.
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski. Quattro poesie, in: Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, A c. di A. Ceccherelli, C. Diddi, D. Gheno, Firenze 2007.
 • La civetta di Ofelia e la valle tenebrosa. Semantica e pragmatica di un titolo, in Italia Polonia Europa. Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, a c. di A. Ceccherelli, E. Jastrzebowska, L. Marinelli, M. Piacentini, A.M. Raffo, G. Ziffer, Roma 2007.
 • Per conoscere la Polonia in Italia: rassegna bibliografica minima, in Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, Verona 2011.
 • Odi slave volte sull’Arno. Una nuova versione di Jan Kochanowski, “Europa Orientalis”, XXXI (2012), pp. 299- 309.

Zajmuje się polską literaturą oraz średniowieczną kulturą literacką ze szczególnym uwzględnieniem tradycji łacińsko-polskiej, włosko-polskich stosunków kulturalnych oraz polskiej literatury powojennej (Październik ’56, proza ​​Marka Hłaski, polska poezja Nowej Fali).  

Wykłada na Uniwersytecie w Padwie. Prowadzi zajęcia z literatury i języka polskiego.

 • M. Kruk, I principi fondamentali della Costituzione polacca, in La nuova Costituzione della Repubblica polacca, a c. di N. Greco, Rzym 2000. [Podstawowe zasady Konstytucji RP, w Nowej Konstytucji RP]
 • L. Wiśniewski, Libertà, diritti e doveri dell’uomo e del cittadino, in La nuova Costituzione della Repubblica polacca, a c. di N. Greco, Roma 2000 [Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w nowej Konstytucji RP]
 • A. Nowicka-Jeżowa, Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell’Europa barocca, Roma 2001 (limitatamente all’introduzione e al cap. I, pp. 9-65). [Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku]
 • Jan z Szamotuł, Prediche sulla Vergine Maria (frammenti scelti), in Maria nelle letterature del mondo, 2001. [Kazania o Maryi Pannie Czystej]
 • K. Strzałka, L’Italia a fronte dell’eccidio di Katyń e della questione polacca nel 1943, 2001. [Włochy wobec zbrodni katyńskiej i spraw polskich w 1943 r.]
 • J. Wawrzyniak, La forma di governo, in La nuova Costituzione della Repubblica polacca, a c. di N. Greco, Roma 2000 [Forma rządu w Nowej Konstytucji RP]
 • T. Michałowska, Il Libro di preghiere di Gertrude (XI secolo). L’autobiografismo nella letteratura polacca delle origini, Warszawa-Rzym 1997. [Modlitewnik Gertrudy]
 • K. Strzałka, La diplomazia italiana tra Londra e Varsavia. La ripresa dei rapporti diplomatici tra Italia e Polonia negli anni 1944-1945, Warszawa-Rzym 1997. [Dyplomacja włoska między Londynem a Warszawą. Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Włochami a Polską w latach 1944-1945]
 • C. Kosikowski, L’economia e la finanza pubblica, in La nuova Costituzione della Repubblica polacca, a c. di N. Greco, Roma 2000. [Gospodarka i finanse publiczne w Nowej Konstytucji RP]
Przewiń na górę