MARCIN RAIMAN

BRAZYLIA - KURYTYBA

Marcin Raiman
MARCIN RAIMAN

Marcin Raiman urodzony 22 kwietnia 1983 roku w Polsce.

W latach 2002-2007 studiował filologię węgierską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym czasie, korzystając z polsko-węgierskiej umowy bilateralnej, studiował też na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie (2004-2005). Następnie w latach 2006-2011 studiował w Instytucie Balassiego w Budapeszcie w ramach programu hungarystycznego, akredytowanego przez Uniwersytet w Pécsu. Spędził semestr studiów na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Rumunii w ramach programu Erasmus.

Ukończył filologię portugalską na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem licencjata (2005-2006; 2008-2010). W latach 2010-2012 studiował nauczanie języka polskiego jako obcego na Wydziale Polonistyki UJ i od 2017 jest tam doktorantem.

Zdał międzynarodowy egzamin ECL z języka węgierskiego na poziomie D (C1), egzamin DELF B2 z języka francuskiego, egzamin ALPHA Uniwersytetu Babeş-Bolyai z języka rumuńskiego (poziom C2). Zdał także egzamin na przewodnika miejskiego po Krakowie (2009). Włada językiem estońskim na poziomie początkującym.

O możliwości kooficjalizacji języka polskiego na terenie brazylijskich municypiów, „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1 (21), 187-199. 

Rumantsch grischun – ponaddialektalny język retoromański w Szwajcarii, „Zeszyty Łużyckie” 2012, nr 46.

Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe, etniczne w Europie, cz. II, red. E. Wrocławska, Warszawa 2012.

Conceptualização da actividade mental na língua portuguesa, w: Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich, red. R.S. Balches Arenas, M. Pawłowska, Kraków 2011. (z Natalią Czopek).

Lekcja nr 3 „Dobre wrażenie” (kształtowanie sprawności rozumienia ze słuchu na poziomie A2), w: 40 koncepcji dobrych lekcji. Metodyka nauczania, t. 10 (płyta CD), red. A. Rabiej, B. Zaręba, H. Marczyńska, Kraków 2011.

Pogranicze w twórczości Ádáma Bodora, w: Pongo, t. III: Świat w tekście, red. J. Barska, R. Chymkowski, M. Czemarmazowicz, M. Mostek, Warszawa 2010.

Był członkiem komitetu organizacyjnego I Międzynarodowego Spotkania Polonistycznego w Brazylii.

W roku 2011 pracował jako lektor języka polskiego w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ na kursie czterotygodniowym. W latach 2012-2016 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym Parany w ramach programu Lektoraty języka polskiego za granicą MNiSW, gdzie powrócił jako lektor w ramach programu Lektorzy NAWA (2019-2020). Był także lektorem języka portugalskiego w IFR UJ (2017-2018), a także na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2010 roku do dzisiaj świadczy usługi tłumaczeniowe (języki: węgierski, francuski i rumuński) i przewodnickie (Kraków), a także w zakresie nauczania języków obcych (węgierski, portugalski, rumuński i polski).

Przewiń na górę