MARIANA IDZIO-SKRYPNYK

UKRAINA - IWANO-FRANKIWSK

Idzio-Skrypnyk Mariana
MARIANA IDZIO-SKRYPNYK

Mariana Idzio-Skrypnyk (ur. 17.05.1991 r. w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie) – ukraińska polonistka, wykładowczyni akademicka, doktor na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

W latach 2008–2013 odbyła studia z języka i literatury polskiej na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra języka i literatury polskiej. W 2010 roku przebywała na stażu językowym na Uniwersytecie Gdańskim, a w 2011 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim w ramach wymiany studenckiej. Od 2013 do 2016 roku była doktorantką w Instytucie Lingwistyki im. O. Potebni Narodowej Akademii Nauk w Kijowie. 22 stycznia 2017 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Językowe środki ekspresywizacji we współczesnych mediach polskich. W latach 2014–2015 wzięła udział w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim.

  • Про мовну екпресивізацію як мовний процес (на матеріалі польських медійних текстів). До глибин сутности мови, w: Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка, Івано-Франківськ
  • Метафора гри в сучасних польських медіа-текстах, w: Прикарпатський вісник НТШ «Слово» 2019, nr 2 (54).
  • Засоби експресивізації текстів сучасного мас-медійного дискурсу, w: Польські студії 2014, nr
  • Функціонування семантико-експресивних власних назв у польських медійних текстах ХХІ ст., w: Наукові праці : наук.-метод. журнал. Філологія. Мовознавство. Миколаїв
  • Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ, w: Мовознавство 2015, nr
  • Експресивний ономастикон у текстах польських ЗМІ, w: Лінгвістика: зб. наук. праць. Старобільськ 2015, nr 1 (32).
  • Способи досягнення емотивно-експресивного ефекту текстів польської преси, w: Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. „Філологічна” : зб. наук. праць. Острог
  • Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich, w: „LingVaria”, nr 2 (20), Kraków 2015, str. 123–134.
  • Стилістичні засоби експресивізації (на матеріалі текстів сучасних польських ЗМІ), w: Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. „Філологічна” : зб. наук. праць. Острог 2014.

Jest autorką artykułów o współczesnych polskich tekstach medialnych.

Od 2016 roku pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Języków Słowiańskich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Prowadzi wykłady z gramatyki opisowej języka polskiego dla studentów kierunku język i literatura polska na tejże uczelni. Jej naukowe zainteresowania dotyczą języka dyskursu medialnego, językowego obrazu świata i socjolingwistyki.

Przewiń na górę