MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

STANY ZJEDNOCZONE - CHICAGO

Michal Pawel Markowski
MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

Michał Paweł Markowski – ur. 26 grudnia 1962 roku w Bydgoszczy. Polonista, pisarz, tłumacz, teoretyk literatury, filozof.
W 1981 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował polonistykę ze specjalnością teatrologiczną. W 1987 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Teorii Literatury na tym samym uniwersytecie. Doktoryzował się w 1996 r. na podstawie rozprawy Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Jego promotorem był profesor Henryk Markiewicz. W 1998 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Nietzsche. Filozofia interpretacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął pracę w komitecie redakcyjnym „Horyzontów Naukowych”, a w latach 1999-2002 był redaktorem „Pamiętnika Literackiego”. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora i objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2004 powstała Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, której był pomysłodawcą i inicjatorem. W 2005 został profesorem zwyczajnym.
W 2010 wyjechał do USA, do Chicago i na tamtejszym Uniwersytecie Illinois został dyrektorem polonistycznej katedry – Hejna Family Chair in Polish Language and Literature oraz kierownikiem Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures, a także dyrektorem Graduate Studies.

Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997.

Nietzsche: Filozofia interpretacji, Kraków 1997.

Pragnienie obecności: Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.

Identity and Interpretation, Stockholm : Department of Slavic Languages and Literature 2003.

Czarny nurt: Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004.

Teorie literatury XX wieku (2 tomy, wraz z A. Burzyńską), Kraków 2006.

Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Powszechna rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura, Kraków 2012.

Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.

 

Zbiory esejów:

Anatomia ciekawości, Kraków 1999.

Występek: eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2002.

Pragnienie i bałwochwalstwo. Eseje metafizyczne, Kraków 2004.

Życie na miarę literatury, Kraków 2009.

Słońce możliwość, radość, Wołowiec 2010.

Dzień na ziemi. Proza podróżna, Poznań 2014.

 

Polonistyka: poznanie i terapia, w: Cudak R., Pospiszil K., red., Polonistyka na początku XXI wieku. Diagozy. Koncepcje. Perspektywy, t. 1, Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2018, s. 13-38. 

Jest założycielem Centrum Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz przewodniczącym Rady Naukowej CSH.

Od 2009 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie, który został nominowany przez London Book Fair do prestiżowej nagrody International Exellence Award w kategorii ,,festiwal literacki” jako jeden z najlepszych światowych festiwali literackich.

W ramach szerzenia zainteresowania kulturą i literaturą polską angażuje się w organizację festiwali poświęconych tej tematyce na terenie USA: After Schulz oraz After Milosz.

Nagrody i wyróżnienia:

  • 1998 – Nagroda „Literatury na Świecie” w dziedzinie komparatystyki.
  • 2000 – Nagroda Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera
  • 2000 – Nagroda im. Kościelskich za Anatomię ciekawości (2000)
  • 2011 – Nagroda im. Kazimierza Wyki za całokształt dokonań w dziedzinie krytyki oraz eseistyki literackiej i artystycznej ze szczególnym uwzględniłem dwóch publikacji: Życie na miarę literatury i Słońce, możliwość, radość
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1998, 2001, 2005)
  • 2000, 2005 – nominacja do Nagrody im. Jana Długosza
  • 2002 – Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi
  • 2015 – nominacja do Literackiej Nagroda Europy Środkowej „Angelus” za książkę Dzień na ziemi. Proza podróżna
  • 2016 – nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej, za książkę Kiwka
  • 2017 – nagroda przyznawana przez American Association of Teachers of Slavic and East European.

Granty i stypendia:

2006 – trzyletnie subsydium profesorskie „Mistrz” na realizację projektu Humanistyka po dekonstrukcji.

Grant: Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje – finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

2014 – grant: Social Practice, Cultural Trauma and Reestablishing Solid Sovereignties – projekt międzynarodowy administrowany przez Trinity College w Dublinie, finansowany przez Unię Europejską.

Praca w mediach

Był związany z TVP. Prowadził program Cafe Kultura na kanale TVP2 (2003-2005), a także cotygodniowe audycje Poniedziałki Literackie w TVP Kultura.

Jest lub był członkiem Rad Naukowych: amerykańskiego czasopisma „Slavic Review”,  pisma „Wielogłos” oraz członkiem Collegium Invisibile.

W latach 2006-2007 regularnie pisał felietony do „Tygodnika Powszechnego”.

Jego książka Wojna nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu została wymieniona przez tygodnik „Polityka” na liście 20 książek, które ,,należy przeczytać, by zrozumieć współczesny świat”.

Wykładał na wielu światowych uczelniach: był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Sztokholmskim, Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, Northwestern University w Evanston, na Wydziale Literatur Nowożytnych University of Alberta w Edmonton, w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu oraz na Brown University w Providence. Z jego inicjatywy na Wydziale Polonistyki UJ powstało Centrum Studiów Humanistycznych, którego był dyrektorem oraz przewodniczącym Rady Programowej.

Pełni funkcję kierownika Departamentu Języków i Literatury Słowiańskiej oraz Obszaru Krajów Bałtyckich (Slavic and Baltic Languages and Literatures) na Uniwersytecie Illinois w Chicago, dyrektora The Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na tym samym uniwersytecie.

Nadal związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie jest zatrudniony jako profesor wizytujący. Za jego sprawą UJ i Uniwersytet Illinois nawiązały stałą współpracę, co poskutkowało utworzeniem w 2010 roku Letniej Szkoły „Polish Modernity” w Krakowie, której oferta skierowana była do studentów z Kanady i USA.

Pracuje również jako tłumacz, przełożył na język polski zostały przetłumaczone dzieła takich autorów jak Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault czy Georges Perec.

Przewiń na górę