PIOTR KILANOWSKI

BRAZYLIA - KURYTYBA

Piotr Kilanowski
PIOTR KILANOWSKI

Piotr Kilanowski – ur. 1969 roku w Poznaniu. Filolog, tłumacz, wykładowca akademicki.

Ukończył filologię hiszpańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990). W tym samym roku wyemigrował na stałe do Brazylii, gdzie ukończył studia językoznawcze na Narodowym Uniwersytecie Brazylijskim (Universidade de Brasília). Obronił pracę magisterską z teorii literatury na tej samej uczelni (1997). Od 2009 r. jest wykładowcą języka i literatury polskiej w Katedrze Polonistyki na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie (Universidade Federal do Paraná), której jest kierownikiem. W 2018 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną Chciałem pozostać wierny niepewnej jasności: o poezji Zbigniewa Herberta na Uniwersytecie Federalnym Santa Catarina (Brazylia).

W 2018 r. otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zna język polski, angielski, portugalski, hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki, kataloński, łaciński, włoski, czeski.

Artykuły w czasopismach:

Avalovara de Osman Lins. O escritor em busca do romance interativo e total. “Cerrados” (UnB. Impresso) 1998, Brasília, v. 7, p. 80-96.

Polônia – História, realidades e sonhos no Festival de Cinema Polonês, “Polonicus” 2010, v. 2, p. 188-194.

Poesia sempre: Polônia – resenha, „Polonicus” 2010, v. 1, p. 165-166.

OSÓRIO, P.S. Este da pátria minha é… A problemática do imigrante nas obras de Katarzyna Klimkiewicz, Witold Szabłowski e Paweł Huelle, „Polonicus” 2011, v. Ano 2, p. 84-105.

Spotkanie z panem W.(ater) B.(oysem) Yeatsem, „Esensja” 2012, v. 3(CXV), p. 181-181.

Zbigniew Herbert, Marco(s) Aurélio(s) e a mão estendida entre a herança e a deserção, “Qorpus” 2015, v. 19, p. 3.

Paulo Leminski, Ostatni wielki poeta popularny Brazylii, „Poezja Dzisiaj” 2015, v. 109, p. 58.

Poesia, ironia e resistência. Wisława Szymborska olha para o totalitarismo, „Qorpus” 2016, v. 22, p. 7.

Olhar do eterno viajante, sempre renovando. Sobre Recomeço, de Tomasz Łychowski, „Qorpus” 2016, v. 2016/2, p. 1.

Quando Sancho Pança vira Dom Quixote – A invenção da Silésia no filme Angelus de Lech Majewski, “Alceu (online)” 2016, v. 16, p. 153-165.

A poesia contra os mitos. Notas sobre Anna Swirszczynska, „Qorpus” 2017, v. 25, p. 1.

O tym, co można ujrzeć po drugiej stronie lustra, czyli garść refleksji o odbiciach, tłumaczeniach i wierszach,  „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 113-138. 

Olga Tokarczuk e o retrato do mundo em movimento, „Polonicus” 2019, v. 19, p. 53.

O próbach zbliżania światów? Tłumaczenia i przekłady literatury polskiej w Brazylii, „Konteksty Kultury” 2020, v. 1, p. 89-111.

Tłumacząc garść wierszy brazylijskich, „Fraza” 2020, v. 107-108, p. 52-71.

Sobre Jan Kochanowski – o pai do idioma polonês. Suplemento Pernambuco, „Recife”, 8 jul. 2019.

Inéditos de Wislawa Szymborska no Brasil (Entre a sopa de supermercado e o bingo cafona). Suplemento Pernambuco, „Recife”, p. 20-21, 05 mar. 2018.

Jan Karski, Herói da humanidade, „Página Polônica”, Porto Alegre, p. 3 – 3, 01 nov. 2014.

Publikacje w tomach pokonferencyjnych:

Sobre os monstros do Sehnor Cogito – uma reflexão sobre a história e serviços secretos na vida e na obra de Zbigniew Herbert, w: I Encontro Internacional de Estudos Poloneses: 10 anos de Letras-Polonês na UFPR, 2020, Curitiba. Anais do I Encontro Internacional de Estudos Poloneses: 10 anos de Letras-Polonês na UFPR, Curitiba: „Revista X” 2019.

A memória replantada. O caso da ameixeira amarela, a mirabelinha de Muranów, w: I Congresso Poéticas de Proximidade, 2018, Cuiabá. I Congresso Poéticas de Proximidade – Caderno de Resumos, 2018.

Jan Karski – biograma, w: Seminário: Jan Karski e os Justos Entre as Nações do Mundo, 2014, Curitiba. Jan Karski e os Justos Entre as Nações do Mundo, 2014. p. 7-7;

Como é que se diz (Inominada) em polonês A história da tradução nascida e nascida, w: VIII Semana Acadêmica de Letras. 90 anos: Osman Lins, 2014, Florianópolis. Caderno de programação e resumos, 2014. p. 43-44;

ROHR, C. T. . Poesia e dor, w: IV Seminário dos Alunos de Pós-Graduação em Literatura, 2014, Florianópolis. IV Seminário dos Alunos de Pós-Graduação em Literatura, 2014;

A poética da superfície – uma análise crítica da obra de Michał Witkowski, w: Seminários de pesquisa, 2010, Curitiba, p. 13-13.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism: „Polonistyka. Innowacje” (od 2020 r.), „Tematy i Konteksty” (od 2019 r.), „Qorpus” (od 2014 r.), „Versalete” (od 2013 r.), „Polonicus” (od 2010 r.). Zajmuje się również literaturą i kinem polskim, historią Holokaustu – szczególnie warszawskiego getta.

Współorganizował I Międzynarodowe Spotkanie Polonistyczne w Brazylii.

Brał czynny udział w projektach Uniwersytetu Śląskiego i UFPR, finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, których wynikiem były m.in. publikacje na język polski wierszy Paula Leminskiego i na język portugalski wierszy Zbigniewa Herbarta, w przeważającej mierze jego autorstwa.

Wykłada na Parańskim Uniwersytecie Federalnym w Kurytybie. Prowadzi zajęcia z polskiej literatury, kultury, kina, teatru i komparatystyki literackiej. Wykładał m.in. na Michelangelo College w Brazylii, a także w Faculdade Aldade.

Pracuje jako tłumacz. Dzięki niemu w języku polskim pojawiły się tomy poezji Paula Leminskiego, a w języku portugalskim wiersze Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Jerzego Ficowskiego, Anny Świrszczyńskiej, a także dzieła pisarzy takich jak: Josif Brodski, Aleksander Wat, Stanisław Lem.

Paulo Leminski, Powróciło moje polskie serce / Meu coraϛão de polaco voltou, Katowice 2014, Wydawnictwo Gnome (prowadzący projekt: J. Tambor, R. Cudak).

Tłumaczenia:

  • A leitura das cinzas Organização de Piotr Kilanowski. Belo Horizonte/Veneza: Âyiné, 2018. (Odczytanie popiołów). Poesia. Revisão da tradução: Eneida Favre.
  • Herbert Zbigniew. Podróż Pana Cogito/ A viagem do Senhor Cogito. Seleção e organização de Danuta Opacka-Walasek e Piotr Kilanowski. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2016. Poesia. Revisão da tradução: Eneida Favre.
  • Herbert, Zbigniew. Três poemas de Zbigniew Herbert, w: Mendonça, Vanderlei (Org.) et al. Lira argenta. São Paulo: Demônio Negro, 2017, p. 344-359. Poesia.
  • Leminski Paulo, Powróciło moje polskie serce/Meu coração de polaco voltou, Curitiba: Casa da Cultura Polônia Brasil, 2015. (z K. Szcześniakiem).
  • Leminski Paulo, Powróciło moje polskie serce/ O meu coração de polaco voltou, Katowice: Gnome, 2014.  (z K. Szcześniakiem).
  • Miłosz Czesław, Três poemas de Czesław Miłosz, w: Mendonça, Vanderlei (Org.) et al. Lira argenta. São Paulo: Demônio Negro, 2017, p. 330-343. Poesia.
  • Świrszczyńska Anna, Eu construía a barricada, Organização e introdução de Piotr Kilanowski. Curitiba: Dybbuk, 2017. (Budowalam barykadę). Poesia. Revisão da tradução: Eneida Favre.
  • Szlengel Wladyslaw, A janela para o outro lado. Poemas do Gueto de Varsóvia, Fortaleza: Dybbuk, 2018.
  • Szymborska Wisława, Riminhas para crianças grandes, .Belo Horizonte/Veneza: Âyiné, 2018. (Rymowanki dla dużych dzieci) Organização de Piotr Kilanowski e Eneida Favre.
  • Szymborska Wisława, Três poemas de Wisława Szymborska, w: mendonça, Vanderlei (Org.) et al. Lira argenta. São Paulo: Demônio Negro, 2017, p.316-329. Poesia. 
Przewiń na górę