PREDRAG OBUĆINA

SERBIA - BELGRAD

Predrag Obućina
PREDRAG OBUĆINA

Urodził się w 1976 roku w Serbii. W 1999 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Belgradzie, w 2016 roku otrzymał stopień doktora, broniąc pracy dotyczącej serbskiej składni. W 2019 i 2020 roku pracował na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie prowadził lektoraty z języków: serbskiego, chorwackiego i bośniackiego.

Był dyrektorem Warsztatów Języka i Kultury Serbskiej, jednostki tworzonej przez młodych naukowców i adiunktów, której celem jest nauczanie i propagowanie języka serbskiego wśród obcokrajowców. Warsztaty mają własny fundusz stypendialny, który finansuje zagraniczne pobyty studentom uczącym się języka serbskiego i innych języków słowiańskich.

W 2006 roku otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Narodu Łużyckiego, które umożliwiło mu pobyt i naukę w Lipsku.

Praca z tekstem dramatycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Wybrane zagadnienia, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, pod red. Romualda Cudaka i Jolanty Tambor, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

Uczestniczył w letnich szkołach języka polskiego (np. na Uniwersytecie Śląskim), gdzie konfrontował swoje doświadczenia jako lektor i student, w konferencjach polonistycznych i glottodydaktycznych związanych z językiem polskim.

W 2017 roku gościł w murach Uniwersytetu Śląskiego. Wygłosił cykl seminariów dla studentów międzynarodowych studiów polskich oraz dla studentów uczących się języka serbskiego i chorwackiego w instytucie Filologii Słowiańskiej. Przeprowadził zajęcia poświęcone trudnościom południowych Słowian w nauce języka polskiego.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Belgradzkim w Katedrze Slawistyki.

Stanisław Lem, Solaris, Belgrad: wyd. Kojot, 2003.

Przewiń na górę