RUPRECHT VON WALDENFELS

NIEMCY – JENA

Ruprecht von Waldenfels – niemiecki językoznawca i slawista. W latach 2004-2008 był asystentem naukowym w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie obronił także pracę doktorską. W 2017 roku został mianowany profesorem językoznawstwa polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie w Oslo.

Od 2018 roku jest profesorem językoznawstwa slawistycznego na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

Pełni funkcję wicedyrektora Centrum im. Aleksandra Brücknera w Halle.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się słowiańskie językoznawstwo korpusowe, odmiana i typologia języków słowiańskich oraz ewolucja języka i jego współczesność.

  • Polska herbata to czeska kawa: zalety i pułapki w stosowaniu równoległego korpusu w badaniach językowych, w: Ender A., Leemann A., Wälchli B. red., Methods in Contemporary Linguistics, Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 2012.
  • Gramatyzacja „dawania” w języku słowiańskim między dryfem a kontaktem: konstrukcje przyczynowe, modalne, imperatywne, egzystencjalne, optatywne i ulotne, w: Nolan B., Rawoens G., Diedrichsen E., red., Realizacja argumentu przyczynowego, zezwalającego i przekazującego w czasownikach GET, TAKE, PUT, GIVE i LET, „Studies in Language Companion Series” 167, Amsterdam i in.: John Benjamin, 2015.
  • Polsko-szwedzki i szwedzko-polski korpus równoległy do ​​badania kontaktów językowych poprzez tłumaczenie, w: Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A. red., Polskojęzyczne korpusy równoległe. Korporacja równoległa w języku polskim 2016. (wraz z: E. Gruszczyńska, A. Leńko-Szymańska)
  • Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza, LingVaria 2019, XIV, nr 1. (wraz z: H. Grochola-Szczepanek, R.L. Górski, M. Woźniak)

Został stypendystą Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki i w latach 2014-2016 pracował nad projektem skupiającym się na korpusowej typologii języków słowiańskich, pracował m.in. w Warszawie oraz Krakowie.

Od 2018 piastuje stanowisko wicedyrektora Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle („Założone w 2012 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem rozmaitych formacji polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury dawnej i dziś. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie, wspieranym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD)”.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

Wykładał na uniwersytetach zagranicznych, między innymi w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Finlandii oraz Norwegii.

Jest członkiem Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN w Warszawie.

Przewiń na górę