TAMARA TROJANOWSKA

KANADA - TORONTO

Trojanowska Tamara
TAMARA TROJANOWSKA

Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Uniwersytetu w Oxfordzie (1986-1987), stażystka Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie (1979-1980). Stopień doktora uzyskała w 1994 roku na University of Toronto, gdzie powróciła po trzyletnim okresie pracy na University of Chicago, by poprowadzić program polonistyczny na torontońskiej slawistyce. W latach 2001-2006 i 2007-2008 kierowała tam również studiami podyplomowymi, a przez kolejne cztery lata programem licencjatu na teatrologii. Wraz z ówczesnym dyrektorem podyplomowego Centre for Drama, Theatre and Performance Studies połączyła obydwa programy. Od 2017 jest dyrektorką tej placówki, którą gruntownie zreorganizowała i gdzie wraz z dwojgiem współpracowników opracowała założenia programowe i w 2019 powołała do życia BMO Lab for Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and AI.

Na jej ponad dwudziestoletnią działalność naukową, dydaktyczną, administracyjną i promocyjną składają się publikacje poświęcone miejscom wspólnym dramatu i teatru oraz historii, filozofii i myśli religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgresji i tożsamości.

 • Transgression and Eschatology in the Works of Tadeusz Kantor, w: Theatermachine: Tadeusz Kantor in Context, red. M. Romanska, C. Cioffi, Northwestern UP, 2019.
 • Delectatio furiosa, or the modes of cultural transgression, in: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, University of Toronto Press, 2018.
 • Teatr odwagi [Theatre of Courage], w: R. Brandstaetter, Dzień gniewu. Dramaty [Day of Wrath. Plays], red. B. Stępniak, Warszawa 2016.
 • Co przeżyliśmy? Komunizm w polskim dramacie współczesnym [What Have We Experienced? Communism in Polish Contemporary Drama], w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014.
 • Introduction, in: New Perspectives on Polish Culture: Personal Encounters, Public Affairs, red. T. Trojanowska, A. Płaczkiewicz, A. Polakowska, O. Ponichtera, New York 2012.
 • Wobec historii. Czytania dramatu: tekst czy kontekst? [Facing History. Reading Drama: Text or Context?], „Teatr” 2014, nr 5.
 • Wisława Szymborska, in: The Oxford Encyclopedia of Women in World History, red. M.E. Quinn. Oxford University Press, 2008.
 • Różewicz i teatr lat ostatnich [Różewicz and the Theatre of Recent Years], „Teatr”  2007, nr 2.
 • Różewicz i młodzi dramaturdzy [Różewicz and Young Polish Playwrights], „Teatr” 2007, nr 6.
 • Spektakl rozlicitosti i sutnje: Ivona, kneginjica od Burgunda Witolda Gombrowicza [Performing Otherness and Silence: Gombrowicz’s Ivona, Princess of Burgundia], trans. Dalibor Blazina. “Knjizevna smotra” 2004, nr 36.
 • Tadeusz Różewicz, in: Reference Guide to World Literature, St. James Press, 2002.
 • Witold Gombrowicz, in: The Encyclopedia of the Essay, London 1997.
 • Czesław Miłosz, in: The Encyclopedia of the Essay, London 1997.
 • Living in Margins and Mazes or Freedom Worth Reconsidering. Mrożek’s The Emigrants and Havel’s The Audience, Special issue of the “Canadian Slavonic Papers” 1994, nr 3-4.

Rozbudowanie pełnego programu polskich studiów licencjackich i podyplomowych, jedynego w Kanadzie i jednego z największych na kontynencie, zaowocowało kilkunastoma polonistycznymi (a także teatrologicznymi) doktoratami i magisteriami. Jej byli studenci są wykładowcami na uniwersytetach i w college’ach w Kanadzie, Stanach i Wielkiej Brytanii.

Zorganizowana przez nią blisko setka wykładów gościnnych i promocji anglojęzycznych książek na temat literatury, kultury bądź historii Polski, a także sympozjów i konferencji przyniosła kilka międzynarodowych inicjatyw i publikacji. Jedną z nich była seria międzynarodowych konferencji studiów polskich odbywająca się co dwa lata na różnych uczelniach północnoamerykańskich. Jej konceptualizacja i pierwsza edycja odbyła się w Toronto w 2006 roku (we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Indiana University). Konferencja miała swoją kontynuację na Indiana University (2008), University of Michigan (2010) i University of Illinois (2012). Pokłosiem edycji torontońskiej była ponadto publikacja zbiorowej pracy New Perspectives on Polish Culture: Personal Encounters, Public Affairs oraz pomysł napisania nowej historii literatury polskiej, sfinalizowany jako Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918 z udziałem 60 autorów z Ameryki Północnej i Europy. Pozycja ta otrzymała w 2019 prestiżową nagrodę slawistycznego stowarzyszenia ATSEEEL za najlepiej zredagowaną książkę.

Dzięki jej wieloletnim wysiłkom i współpracy z organizacjami polonijnymi oraz indywidualnymi sponsorami, fundusze wieczyste zapewniły polonistyce torontońskiej nieprzerwany pełny lektorat języka polskiegoPowstały także dwa ważne stypendia dla doktorantów. Jedno to Turzański Foundation Scholarship dla doktorantów torontońskiej polonistyki; drugie z kolei to Joanna DeMone Visiting Graduate Scholarship dla doktorantów z Polski.

W 2006 roku otrzymała Nagrodę Polonicum UW przyznawaną „badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie”.

Przewiń na górę