TERESA PODEMSKA-ABT

AUSTRALIA - ADELAJDA

TERESA PODEMSKA
TERESA PODEMSKA-ABT

Teresa Podemska-Abt urodziła się 28 lipca 1952 we Wrocławiu, filolog, pisarka, tłumaczka i socjolog edukacji. Od 1981 na emigracji w Australii.

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia na University of Adelaide, stopień doktora obroniła na University of South Australia, dodatkowo studiowała też na Macquarie University w Sydney.

Jest członkinią Australijskiego Towarzystwa Autorów, Towarzystwa Pisarzy Południowej Australii, Australian Art Council oraz International PEN. Ponadto jest stypendystką m.in. Departamentu Sztuki Południowej Australii (1997), Australian Art Council (1999/2000), Australian Postgraduate Award i UniSA Postgraduate Award.

Od 2007 roku uczestniczy w redakcji „Przeglądu Australijskiego”.

Twórczość literacka lub inna

Wiersze Teresy Podemskiej-Abt były publikowane w antologiach i czasopismach w Polsce i nie tylko, co więcej, wielokrotnie były prezentowane na żywo (w ramach recitalów w Australii i za granicą) i w ABC Radio National Australia. W 1996 roku szczególną popularnością cieszył się recital poetycko-muzyczny z udziałem Teresy Podemskiej-Abt i Jacka Kaczmarskiego.

Jest także autorką esejów historyczno-literackich.

Jej prace krytyczno-literackie, recenzje oraz eseistyka są publikowane w czasopismach polskich i australijskich (m.in. Tyglu Kultury, Postscriptum Polonistycznym, Polskiej Canadzie), a także prezentowane w etnicznym radiu w Adelajdzie i Radio National.

Po wyemigrowaniu do Australii zaangażowała się w działania na rzecz szkolnictwa polskiego dla emigrantów, współtworzyła programy kulturalne i audycje dla Polonii. Jest założycielką Polskiego Towarzystwa Kulturalnego. Otrzymała nagrody w kilku konkursach poetyckich w Polsce.

Pracuje naukowo na Uniwersytecie Południowej Australii w Adelajdzie, gdzie zajmuje się literaturą aborygeńską, a także interpretacją literatury tubylczej, socjologii literatury i teorii przekładu.

Tłumaczyła na język polski poezję aborygeńską.

Przewiń na górę