YU LIN

CHINY - CHANGCHUN

Yu Lin
YU LIN

Yu Lin była lektorką języka chińskiego i promotorką kultury chińskiej w Polsce w latach 2014–2017. Tłumaczka. Od 2018 roku pracuje jako wykładowczyni języka polskiego i kierowniczka studiów na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Changchuńskim.

Ukończyła polonistykę na Harbińskim Uniwersytecie Pedagogicznym w 2013 roku. Od października 2021 studiuje filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – studia II stopnia stacjonarne.

  • Język polski na wesoło, w: ,,II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne, Pekin, 7–10 kwietnia 2019 r. Materiały powarsztatowe’’, s. 51–55.
  • Kilka zasad dotyczących odmiany polskich nazwisk, w: ,,Education Digest’’, 2020, nr 24, s. 183–225.
  • Różnice między językiem czeskim a polskim – fonetyka i zasady pisowni, w: ,,Edukacja, egzamin i ocena’’, 2020, nr 7. 142–143.

Nauczanie języka chińskiego jako obcego.

Na polonistyce w Changchun prowadzi m.in. zajęcia: język polski A1–A2, gramatyka języka polskiego, czytanie tekstów w języku polskim, polska kultura narodowa, przegląd polskich obyczajów, słuchanie i mówienie po polsku.

  • Tomasz Samojlik, O rety, przyroda świata, wyd. Heilongjiang Shaonian Er’tong Chubanshe, 2018.

  • Prezentacja elementów kultury chińskiej w ramach projektu Żyjemy w świecie wielu kultur – Teraz CHINY w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie w 2015 roku.
  • Wykład pt. Polacy w Harbinie w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie w 2015 roku.
  • Wygłosiła referat pt. Chrześcijaństwo polskie w oczach młodej Chinki podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Colloquia Gedanensia pt. Wkład chrześcijaństwa w cywilizacyjno-kulturowy rozwój Polski w 2016 roku.
Przewiń na górę