ZEVAR GULOVA

TADŻYKISTAN - DUSZANBE

ZEVAR GULOVA
ZEVAR GULOVA

Zevar Gulova urodziła się 29 września 1988 roku w Duszanbe w Tadżykistanie. Miłośniczka języka polskiego i kultury polskiej. Studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Rosyjsko-Tadżyckim (Słowiańskim), w 2011 r. je ukończyła, po czym w roku 2015 uzyskała stopień doktora na podst. Pracy Koncept „jedzenie” w języku polskim i rosyjskim. Przez rok wykładała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego lingwistykę stosowaną w ramach programu stypendialnego dla młodych naukowców. Prowadziła Koło Języka Polskiego i Kultury (2015-2019) na Uniwersytecie Słowiańskim w Duszanbe w Tadżykistanie, którego koordynatorką była m.in. prof. Nargis Karimova. W latach 2016-2019 uczestniczyła w warsztatach dla nauczycieli języka polskiego w Lublinie, w Katowicach. Z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracowała w ramach programów stypendialnych: PROM (NAWA) programu stypendialnego im. Lane’a Kirklanda i kursu języka polskiego. Pracuje w Ambasadzie RP w Taszkencie w Uzbekistanie.

  • Reprezentacja konceptu „jedzenie” w polskich przysłowiach (Репрезентация концепта «Еда» в польских пословицах) 2013.
  • Paremiologiczny segment pola „Narodowa kuchnia” w rosyjskim i polskim językach (Паремиологический компонент поля «Национальная кухня» в русском и польском языках)
  • Znaczenie chleba w polskiej lingwokulturze: kognitywny aspekt lingwokulturowego stereotypu (Значение хлеба в польской лингвокультуре: когнитивный аспект лингвокультурного стереотипа), 2014
  • Chleb” w polskim aksjologicznym obrazie świata (na materiale przysłów o chlebie) («Хлеб» в польской аксиологической картине мира (на материале пословиц о хлебе)

Prowadziła Koło Języka Polskiego i Kultury (2015-2019) na Uniwersytecie Słowiańskim w Duszanbe w Tadżykistanie, którego koordynatorką była m.in. prof. Nargis Karimova. Swoje prace badawcze prowadziła w Polsce i poświęcała je językowi polskiemu.

Przez rok wykładała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego lingwistykę stosowaną, uczyła języka polskiego w Duszanbe na uniwersytecie i poza nim.

Przewiń na górę